מתנה יזרעאלית לחג - ספטמבר 2020

03

02

01

ברקת ורעות

הושעיה

054-6333056 0545981857 bareket.reut@gmail.com

01

מארז לעיצוב שולחן החג

₪ 450 מחיר

2

מארז לעיצוב שולחן החג ₪ 400 מחיר מארז לעיצוב שולחן החג ₪ 380 מחיר ₪ 50 * משלוח 02 03

3

להזמנות

f

i

6

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker