מתנה יזרעאלית לחג - ספטמבר 2020

03

02

01

דלית גרוסי בר

צור משה

052-6802128 uptwo4tons@gmail.com

01 02 03

כרטיסי ברכה שונים במארז 10 ₪ 100 מחיר "ציפורים" בגדלים שונים ₪ 50-180 מחיר

ספלים וקערות "אישונים" ₪ 70-250 מחיר

f

8

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker