קתדרת עמק יזרעאל 2019-2020

הרשמה - תשלום

......................................... שם פרטי ......................................... שם משפחה מס' / ת"ד ........................................ + יישוב ......................................... רחוב טל' בבית ............................................ טל' נייד ............................................ דוא"ל ......................................... ספרות) ......................................... 9( מס' תעודת זהות :1 נרשם תאריך לידה ......................................... ספרות)......................................... 9( מס' תעודת זהות :2 נרשם תאריך לידה ......................................... מעוניין בהסעה: כן / לא (הסעות - לתושבי המועצה בלבד) תשלום באמצעות כרטיס אשראי שם מלא של בעל הכרטיס: ....................................... ת.ז. ................................... סוג הכרטיס ......................................... מס' הכרטיס ....................................... ספרות אחרונות בגב הכרטיס ..................... 3 ......................................... תוקף

5 4 3 2 1 ) מס' התשלומים (הקף בעיגול *התשלום הראשון יחויב במועד ההרשמה

המחאות מועצה אזורית עמק יזרעאל לפקודת: כתובת למשלוח המחאות: ריקי שמעוני – מנהלת קתדרת עמק יזרעאל, 1812003 עפולה 90000 מועצה אזורית עמק יזרעאל ת.ד

5.9.19 : מועד אחרון להרשמה ותשלום הרשמה לאחר תאריך זה תחויב בתוספת כספית (בהתאם למידע הכללי) *ייתכנו שינויים

47 2019-2020 שנת הלימודים תש"פ | קתדרת עמק יזרעאל

Made with FlippingBook flipbook maker