קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ב 2021-22

ציור ורישום – מתחילים > 204 ' קורס מס אורלי לוזון מנחה: מפגשים 28 סידרה בת 10:00-12:30 | שני ₪ 1,300 : עלות

מטרת הקורס להקנות לכל תלמיד יכולת להתמודד עם כל נושא ציורי במגוון חומרים, תוך עידוד ופיתוח שפה אישית. מיועד לכל מי שנמשך לעולם המרתק של הרישום והציור וגם לאלה שאין להם ניסיון. הקורס יקנה ללומד יכולות טכניות מיומנויות יסוד בציור מהתבוננות. בתרגילים ישולבו גישות שונות במטרה לאפשר לכל תלמיד למצוא את השיטות המתאימות עבורו. נלמד לתאר באופן מדויק פרופורציות ויחסים, לתרגם נפחים וחלל לשפה של קו מיתאר, ליצר מנעד בין כהה לבהיר ולהשתמש בו כדי לתאר אור וצל. נושאי לימוד עיקריים: מדידות - העברה מדויקת של פרופורציות מחלל תלת - מימדי אל הדו - מימד של הדף בעזרת כלי מדידה עבודה מול קוביות רישום קווי - האיכויות של הקו: צורה, כהות, עובי, גבולות לימוד קווי של טבע דומם יכולת של קו להעביר אור וחומריות פרספקטיבה - קווים המתרחקים אל נקודת מגוז אחת; פרספקטיבה עם שתי נקודות מגוז - פנים וחוץ; פרספקטיבה של עיגולים רישום כתמי - האיכויות של הכתם: צורה, כהות, כיוון, גבולות ניסוח כתמי של אור וצל, נפח וחומריות עבודה עם עפרון ופחם טבעי קומפוזיציה טונאלית - הגדרת נושא, מקצב, תנועה בתוך הרישום, סקיצה טונאלית דוגמאות מעבודות רמברנדט, פרויד, מוראנדי, ורמייר ועוד רישום נוף - יציאה החוצה לנוף. סקיצה קווית וטונאלית בחירת כיוון הרישום התמודדות עם מגוון הטקסטורות, הפשטה, בחירת נושא, קרוב/רחוק ועוד רישום דיוקן - פרופורציות קלאסיות, נפח על חשבון הפרטים

22

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker