קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ב 2021-22

דיוקן עצמי רישום דמות - פרופורציות, יחסים, יכולת לראות את השלד האנטומי מרכז כובד, תנועה עבודה מול מודל עבודה מצילום/ציור צבע - הכרת הפלטה: חלוקה לחמים וקרים; ערבובי צבעים; אפורים צבעוניים; גלגל הצבעים וצבעים משלימים; צבע נקי מול צבע עכור ציור טבע דומם קומפוזיציה צבעונית מול קומפוזיציה טונאלית ציור נוף - יציאה לנוף להכנת סקיצות, בניית קומפוזיציה הכנת הבד לציור סטודיו - בחירת גודל, צבע יסוד וריאציות על אותה קומפוזיציה ציור דמות/דיוקן - עבודה מול מודל דיוקן עצמי בצבע העתקה מציור מתולדות האמנות, תוך הבנת דרך העבודה של הצייר

23

שנת הלימודים תשפ״ב | קתדרת עמק יזרעאל

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker