קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ב 2021-22

יום שלישי תולדות המודיעין הישראלי סוגיות נבחרות > 301 ' קורס מס יוסי מלמן מרצה: ובעבר מעריב), יצר סרטים 1 עיתונאי ופרשן לענייני ביטחון ומודיעין (הארץ, ערוץ וכתב ספרים בנושאים אלה. חתן פרס סוקולוב לעיתונות, עמית קרן נימן בהארוורד וזכה בכמה פרסים אמריקאיים על תחקירים בינלאומיים.

מפגשים 8 סידרה בת 9:00-10:30 | שלישי ₪ 450 : עלות

הסדרה תעסוק בתולדות הביון הישראלי על כל זרועותיו: המוסד, שב"כ, מודיעין צבאי, לק"ם, מלמ"ב ונתיב מאז הקמתו ועד היום. היא תדגיש מאורעות מכוננים ובכלל זה הקמת הכור הגרעיני בדימונה, השמדת הכורים הגרעיניים בעירק וסוריה, המאבק לסיכול הגרעין האירני, כמו גם, הפעלת סוכנים ואמצעים טכנולוגיים לאיסוף מידע להרתעה ולמלחמות ישראל, מדיניות ההתנקשויות של ישראל ופרשיות ריגול סובייטי וערבי נגד ישראל. מבוא > 26.10.21 בחלק הראשון סקירה מהו מודיעין, אסוף (אמצעי איסוף) הפצה וניתוח, תולדות המודיעין הישראלי - מחלות ילדות, השינויים שעברו על קהילת המודיעין מיום הקמתו ועד היום. החלק השני יעסוק בריגול הסובייטי בישראל ויסקור פרשיות מפתח: זאב אבני, ישראל בר ומשה סנה.

הסובייטי הריגול > 2.11.21 שתי פרשיות מפתח מרכוס קלינגברג ומשפחת לומוב.

X אסירי > 9.11.21 מהאדם השלישי דרך מוטקה קדר ועד בן זיגייר וקצין אמ"ן. בטחון ודמוקרטיה, צנזורה ותקשורת וזכות הצבור לדעת (או לא לדעת).

26

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker