קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ב 2021-22

מודיעין למלחמה > 16.11.21 מלחמתששת הימים ומבצע יתד, מלחמת יוה״כ (אשרף מרוואן, הרועה הסורי "מפוטו", אמצעי האזנה שלא הופעלו, עמיל המכס מאלכסנדריה) ומלחמת לבנון השנייה.

מודיעין למלחמה > 23.11.21 מודיעין יהודי נתיב וביצור, אבטחת מוסדות יהודים ועלייה מארצות מצוקה.

הגרעינית הביטוח תעודת > 30.11.21 כיצד הצליחה ישראל לפתח יכולת גרעינית (הקמת לק"ם וריגול טכנולוגי, מבצע .)A פלאמבאט והספינה שירסברג

הגרעיני המונופול > 7.12.21 דוקטרינת בגין בעיראק ובסוריה. האם איראן היא הבאה בתור?

מבצעים מיוחדים > 14.12.21 תורת החיסולים. מחיסול נאצים, דרך טרוריסטים ערביים וכלה במדענים איראניים. האם זה עובד ובאילו מיקרים.

סיורי אמנות נצא לסיורים למוזיאונים, לגלריות ולסדנאות אמנים במקומות שונים בארץ, נפגוש אמנות עכשווית במיטבה. ניחשף לדרכים רבות ושונות של ביטוי, נלמד מושגים באמנות, נשכלל את כושר ההתבוננות שלנו, ובעיקר נחווה מפגש עם אמנות על צורותיה השונות. במסגרת זו נבקר במיטב התערוכות החדשות והמדוברות ביותר בארץ.

(לא כולל כניסות) ₪ 170 : עלות סיור

• ההרשמה לכל סיור בנפרד | תכניתמפורטתשל הסיוריםתתפרסםחודשמראש • המחיר כולל הדרכה ונסיעה בלבד (הוצאות נוספות על חשבון המטייל)

תאריכי הסיורים: נועה מלמד מדריכה: > 21.12.21 > 23.11.21 סילייה הראל מדריכה: > 17.5.22 > 15.3.22

27

שנת הלימודים תשפ״ב | קתדרת עמק יזרעאל

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker