קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ב 2021-22

הכי מרגש שחוזרים להיפגש !!

• ₪ 850 מפגשים שנתיים) 30( עלויות - קורסי יום א' • - מופיעים בחוברת. עלויות סדרות, סדנאות וטיולים לוח שנת הלימודים 2021 - 2022 תשפ"ב ימי א' סמסטר א'

17.10.21 , יום ראשון, י"א חשון, תשפ"ב

תחילת הלימודים סיום הלימודים

30.1.22 , יום ראשון, כ״ח שבט

חופשות סמסטר א' חופשת חנוכה חופשת סמסטר

5.12.21 , יום ראשון, א' טבת, תשפ"ב 6.2.22 , יום ראשון, ה' אדר א', תשפ"ב 13.2.22 , יום ראשון, י"ב אדר א', תשפ"ב

סמסטר ב'

20.2.22 , יום ראשון, י"ט אדר א', תשפ"ב (כולל) 12.6.22 , יום ראשון, י"ג סיון, תשפ"ב

תחילת הלימודים סיום הלימודים

חופשות סמסטר ב'

17.4.22 , יום ראשון, ט"ז ניסן, תשפ"ב 5.6.22 , יום ראשון, ו' סיון, תשפ"ב

חופשת פסח

חופשת שבועות

להרשמה במיניפיי לחץ כאן - https://www.minipay.co.il/pages/GeneralPayment.aspx?v=6004440

4

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker