קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ב 2021-22

• "מסדרון רחב מאוד" - פרוזדור ירושלים > 22.12.21 יותם יעקבסון בהדרכת:

לאורכו של מסדרון ירושלים כמה נקודות מוכרות פחות; שרידי ליפתא - אחד הכפרים המרשימים שהתקיימו בשדרת ההר המרכזית עד עצמאות ישראל. סיפורה של מוצא הישנה, חלוצה בתחום החקלאות הציונית בארץ כמו "נשכח בסיבוב", הן של והן בנפתולי ההיסטוריה וצובה, שכמו רוב רובם של הכפרים הערביים 1 ' כביש מס במסדרון ירושלים, ננטש גם הוא במלחמת תש"ח, אולם הוא בין הכפרים הבודדים, כמו ליפתא, שזכרו לא נמחה מעל פני האדמה. במהלך הטיול נסייר בליפתא, נכיר את שרידי הכפר. נבקר בבית ילין, ונשמע את סיפור ההתיישבות במוצא ונסיים בתצפית ממרומי צובה הישנה. כנרת של סודות בין הגלים ומגדל של לוחמים חשאיים ושל מעשים בלתי אפשריים. נפתח את מסענו בקיבוץ אלונים בסיפורם של לוחמי המחלקה הערבית של הפלמ״ח, מראשוני המסתערבים ובתוכם יעקובה כהן ז״ל - שהתיישב בקיבוץ. משם נפליגה אל מגדל שבבקעת גינוסר - מושבתם של לוחמים חשאיים - מסתערבים עזי נפש, שאצלם מעשה אבות סימן לבנים: נבקר בנחלת הזיתים והבזלת של פנחס ג׳ינו ובנו יוסי ג׳ינו - הלוחם הבודד של סיירת מטכ״ל, השב״כ והמוסד - עמוק בעורף האויב, הפרא האציל, על שפת ים כנרתשל סודות בין הגלים; נפגש עם נועה ג׳ינו ובאמצעותה נכיר את דיוקנו של אביה ונתוודע למאבק האיתנים שניטש על בית המשפחה. בהמשך ניזכר בסוכנים שפעלו נגד בני עמם והלכו עד הקצה - על חבל דק; בהפעלה וירטואוזיתשל חלוצי המודיעין בישוב היהודי - המוכתרים והמנהיגים של קיבוצי האגם. • "ללכת חרש על המים" > 19.1.22 אבי משה סגל בהדרכת:

• חמורים, פרחים ומים במעלה של אלכסנדר > 23.2.22 דרור וייצמן בהדרכת:

טיול במעלה נחל אלכסנדר, בשפך נחל אלכסנדר ובמכמורת. נבקר במושב בורגתא, בבית מחסה לחמורים, במושב חוגלה - בחממת פרחים, נסיים בגלריית זוזו לאומנות באזור התעשייה עמק חפר.

43

שנת הלימודים תשפ״ב | קתדרת עמק יזרעאל

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker