קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ב 2021-22

הכי מרגש שחוזרים להיפגש !!

1 יום א׳ - שיעור פסיכולוגיה > 111 ספר בראשית > 112

יום ב׳

המוח האנושי > 201 רואים עולם > 202 עיתונאים ותקשורת > 203 ציור מתחילים > 204 צועדים בנתיבים > 205

תזונה > 113 אמנות > 114 ואקטואליה הסטוריה > 115 הניגון חוזר עוד > 116 ירושלים > 117 2 יום א׳ - שיעור אסיה תרבויות > 121 ושואה נאציזם רפואה > 122 קלאסית מוזיקה > 123

יום ג׳ תולדות המודיעין > 301 שיעורי החיים > 302 מועדון צילום > 303 צילום בסמארטפון > 304 תנועות הנוער > 305

עם ריקודי > 124 פילוסופיה > 125 אדריכלות > 126 1+2 יום א׳ - שיעור קולנוע > 100

יום ד׳

בשבילי העמק > 401 1 אהבתי > 402 2 אהבתי > 403

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker