קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ב 2021-22

יום ראשון

11:00-12:30 שיעור שני

9:00-10:30 שיעור ראשון

מסע של תרבויות ואמונות בין מרכז למזרח אסיה יותם יעקבסון + ד"ר גליה דור

פסיכולוגיה כתוצר הגוף והנפש ד"ר עמי כהן

חדש

חדש

חלוק לבן וטלאי צהוב, רפואה, נאציזם ושואה והרלוונטיות ד"ר מרים עופר הוירטואוזים של המוסיקה הקלאסית ד"ר רון לוי

ספר בראשית מנקודת מבט מסורתית ומחקרית

הרב ד"ר איריס יניב וד"ר יעקב אזואלוס

חדש

חדש

תזונה וסודות מתעשיית המזון מיכל גפן

חדש

ריקודי עם דודו ספיר

מיתולוגיה ואימפרסיוניזם סילייה הראל

"רוח האדם" בביטוייה בספרים הגדולים של תרבות המערב ד"ר בינה ניר מן הלידה מחדש ועד ההשכלה אירופה כמנהיגת העולם אדר' רן שוהם

היסטוריה ואקטואליה עמוס דותן

"עוד חוזר הניגון..." מלי מאיו לוי

ירושלים - אורו של עולם מיבוס הכנענית לעיר שלושת הדתות ד"ר חגי עמיצור

9:00-12:30 שני + שיעור ראשון סרט) + קולנוע (הרצאה רחל אסתרקין, רפי שרגאי

5

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker