קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ד2023-24

קהילה כפרית תומכת שרות של עמותת וותיקי העמק בביתם של הוותיקים - זהו שרות המיועד לאנשים שמעוניינים להתגורר בביתם בזקנתם, בסביבתם הטבעית שלהם ולהמשיך לקיים את שגרת החיים המוכרת להם תוך שמירה על איכות חיים ועצמאות. קהילה תומכת מהווה רשת ביטחון חברתי ורפואי. התוכנית מעניקה לחברים בה ביטחון אישי, נגישות , מענה של תיקונים קלים בבית הוותיק על ידי 24/7 לשירותים רפואיים, קשר עם מוקד אב בית המבקר בבית הוותיק מעת לעת ופעילות חברתית ותרבותית. הקהילה מנוהלת ידי עמותת ותיקי עמק יזרעאל ובפיקוח של משרד הרווחה והביטחון החברתי. - על מועדוני ותיקים בישובים במרבית יישובי העמק פועלים מועדוני ותיקים. המועדונים מציעים פעילויות תרבות ופנאי מגוונות לוותיקים ומלווים על ידי אגף קהילה ורווחה בשיתוף עמותת ותיקי עמק יזרעאל. אגף קהילה ורווחה מעניק תקציב עידוד לפעילויות המועדונים. מידי שנה נשלחת רשימת הפעילויות המומלצות והמסובסדות, מהן ניתן לבחור את הפעילות ידי מתנדבים, מקבלים תקציב ותמיכה, ייעוץ - היישובית. המועדונים מופעלים על והדרכה, הכשרות רבעוניות וליווי לאורך השנה. מועדון מופת מסגרת חברתית לשעות הפנאי עבור אזרחים ותיקים המתגוררים בקהילה וזקוקים לביטחון תזונתי והפגת בדידות חברתית. המועדון מיועד לוותיקים בקהילה בתפקוד עצמאי או מוגבלים בתפקודם באופן חלקי ושאינם זקוקים להשגחה וליווי צמוד אך זקוקים להבטחת ביטחונם התזונתי בנוסף לפעילות חברתית וצמצום תחושת הבדידות. המועדון פועל על ידי גורם מפעיל ובפיקוח ומימון של משרד הרווחה והביטחון החברתי באמצעות אגף קהילה ורווחה. מועדון מועשר מסגרת חברתית לשעות הפנאי המיועדת לאזרחים ותיקים בקהילה שהם עצמאיים או תשושים באופן קל ומתגוררים ביישוב בו לא קיים מרכז יום, או באזור מרוחק משירותים המיועדים לאזרחים ותיקים. מועדון זה הינו יישובי או אזורי ומשמש להפגת בדידות ושיפור איכות החיים של אזרחים ותיקים. המועדון פועל על ידי גורם מפעיל ובפיקוח ומימון של משרד הרווחה והביטחון החברתי באמצעות אגף קהילה ורווחה.

קתדרת עמק יזרעאל / 54

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker