מסע בין מדפים - פעילות יצירה עם חומרים שיש בכל מקרר - פסטיבל מדרום 2020

חוברת היצירה נוצרה במסגרת פסטיבל מדרום לאמנות רב תחומית באופקים, החוגג השנה עשור לפועלו. דרום הוא מודל לפיתוח וקידום עשייה אמנותית, תרבותית ִ פסטיבל מ וחברתית הנובעת ומושפעת מהעיר אופקים. הוא תוצר של שותפות בין המכללה האקדמית ספיר לעיריית אופקים ופועל בשיתוף פעולה עם גופים וקהילות שונות באופקים. הפסטיבל הוא פרויקט הגמר של הסטודנטיות והסטודנטים במחלקה לתרבות – יצירה והפקה, המכללה האקדמית ספיר. לאור המציאות המיוחדת השנה, יפעל הפסטיבל במתכונת מחודשת באינטרנט וברשתות החברתיות. ONLINE ויתקיים כל כולו

רז אפרים וספיר שוסטר | כתיבה, עריכה וצילום בת-שחר גורמזאנו גורפינקל | עריכה לשונית

www.medaromfestival.co.il

Made with FlippingBook - Online magazine maker