פסטיבל ראשון לציון ה-33 - חוה"מ סוכות 2021

א ג ף ת ר ב ו ת

פ ו ת ח י ם ע ו נ ה ב ק ר ו ב

2 0 2 2

מ פ ג ש י ח ו ו י ה | ה ר צ א ו ת ס ד ר ו ת מ ט י י ל ו ת | ק ו נ צ ר ט י ם

בין המשתתפים: איילת איידלברג, אריה קוץ, ד"ר בז'רנו שלמית, ד"ר הלנה גרינשפון, ד"ר דני אורבך, ד"ר דורון לוריא, ד"ר חיים שפירא, טניה וינוקר, יואל שתרוג, יוכי ברנדס, יונתן הירשפלד, לימור שפירא, ליאוניד פטשקה, ניצה טרמין, ד"ר שחר שילה. פרופ' ניסים אוטמזגין ועוד ועוד.

דאלי

16 לפרטים ולהרשמה: תחום תרבות, ז'בוטינסקי 03-9537000 | היכל מאיר ניצן קומה שניה 054-2971029 וואסאפ

Made with FlippingBook - Online magazine maker