FILA קטלוג מוצרים

COLOURING

המיועדים לילדים הם ייחודים: LYRA עפרונות עשירים בפיגמנטים, מציעים חוד עפרון רחב מספיק אך רך למגע עם הנייר, בעלי עיצוב ארגונומי ומיוצרים מהעץ האיכותי ביותר. אהובים על ידי מורות וגננות המכירות בתכונות המוצר המיוחדות ומושלמים לתלמידים, הוריהם ומחנכיהם אשר שואפים לפתח את הייצר האמנותי שבהם כבר מגיל צעיר.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online