FILA קטלוג מוצרים 2020-2021

יצירתיות היא האתגר שלנו, צבעים ונייר הם הכישרון שלנו. 150- גאים במקורות האיטלקים שלנו, חצינו אוקיינוסים והגענו אל למעלה מ יבשות. הפכנו לאזרחי העולם הגדול. 5- מדינות ב התפתחנו יחד אתכם, שאבנו השראה מהתרבויות שלכם ונכנסו למיליוני בתים, מותגים אייקונים. 25 - מוסדות החינוך, משרדים וגלריות עם למעלה מ בנינו את ההיסטוריה שלנו על בסיס התשוקה לאמנות ויצירתיות והפכנו תפיסות של אחידות ושקיפות לעקרונות המובילים אותנו בעשייה הבלתי מפעלים ברחבי הגלובוס 20- מתפשרת. הייעוד שלנו בייצור בא לידי ביטוי ב השומרים על רמת מצוינות שאין שניה לה. כלי כתיבה, ציור, צביעה, 1000- דור אחרי דור היינו לצדכם, עם למעלה מ שרטוט ופיסול, שמאז ולעולם יטפחו תשוקה יצירתית ויהפכו כל רעיון או חזון שלכם למציאות ממשית, שאיננה ניתנת למחיקה.

סיפור אהבה של מיליוני ידיים, שהתחיל לפני מאה שלמה. ודף נייר שממתין להיכתב.

.1920 צובעים את העתיד. מאז

Made with FlippingBook - Online catalogs