2020 - FILA קטלוג אמנות - מקצועית

XL ® Recyclé | ממוחזר

גרם, בעל נוסחה מיוחדת המבטיחה מחיקה נקייה ותפקוד יוצא 160 , בלוק נייר ממוחזר דופן הנייר מגיע בגרעון חלת דבש עדין ומיועד לשימוש עם עפרון, עופרת, פחם, דיו סנגווין, עט וגואש. נייר המתאים לאמנים המודעים לסביבה.

איכות

גודל

אריזה כמות דפים

מק”ט

גרם

בלוק ספירלה

14,8 x 21 cm - A5 25 21 x 29,7 cm - A4 50 29,7 x 42 cm - A3 50

5 5 5

C 200 001 871

גרעון חלת דבש עדין

160

C 200 777 128

C 200 777 129

XL ® Croquis | סקטש

גרם, בצבע שנהב, ללא חומצה, אידיאלי לשרטוטים 90 , בלוק נייר קל משקל מהירים. לשימוש עם עפרון, פחם ופסטל.

איכות

גודל

אריזה כמות דפים

מק”ט

גרם

בלוק ספירלה

14,8 x 21 cm - A5 60 21 x 29,7 cm - A4 120 29,7 x 42 cm - A3 120

5 5 5

C 200 787 220

גרעון דק

90

C 200 787 103

C 200 787 115

XL® Extra-Blanc | אקסטרה לבן

גרם, בצבע לבן טהור, קל משקל ללא חומצה, עם תפזורת 90 , אקסטרה לבן XL בלוק רבה. אידיאלי למחקרים ותרשימים מהירים בעפרון, פסטל,פחם וסאנגין.

איכות

גודל

אריזה כמות דפים

מק”ט

גרם

בלוק ספירלה

גרעון דק

90

21 x 29,7 cm - A4 120

5

C 200 787 500

105 /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker