2020 - FILA קטלוג אמנות - מקצועית

FINE ART

האמנות הגרפית כוללת טכניקות אומנתיות שונות הדורשות נייר המתאים לדיו, טושים ומרקרים. מעוצב במיוחד לעולמות של איור, .LAVIS עיצוב ויצירה גרפית כדומת העתקה, בריסטול וטכניקת אמנות גרפית

113 /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker