2020 - FILA קטלוג אמנות - מקצועית

5816650

• מדלל לצבעי שמן בעל נטיה להצהיב. • משפר את הברק והחיוניות של הצבעים. • מרכך סימנים של משיכות מכחול

מ”ל 75 יח 3

שמן פשתן

LINSEED OIL

5870650

• מדלל לצבעי שמן בעל נטיה להצהיב. • משפר את הברק והחיוניות של הצבעים. • מרכך סימנים של משיכות מכחול

ליטר 1 יח 1

שמן פשתן

LINSEED OIL

5816670

• לכה בגימור מבריק. • אינה מצהיבה. • .UV מגנה בפני קרני • ניתנת להסרה בעזרת ספירט לבן. • מומלצת לשימוש לאחר ייבוש מלא של הצבעים.

מ”ל 75 יח 3

לכה בגימור מבריק GLOSS PICTURE VARNISH

5816674

• לכה בגימור מט. • ניתן לערבב לכה מט עם מבריקה לקבלת הגימור המבוקש. • ניתנת להסרה. • יש לבדוק זמן ייבוש. • מומלץ לנער היטב את הבקבוק בטרם שימוש

מ”ל 75 יח 3

לכה בגימור מט MATT WATER-BASED

PICTURE VARNISH

5816678

• לכה בגוון עינברי המקנה לציור גימור במראה עתיק. • משמשת כבסיס ללכה שיוצרת סדקים.

מ”ל 75 יח 3

לכה פטינה VERNICE INVECCHIANTE PER QUADRI

5816688

• תמיסה בגוון עינברי מוכנה לשימוש. • למריחה כשכבה שניה לאחר לכה פטינה. לאחר הופעת סדקים יש למרוח שכבה נוספת של לכה פטינה. • תנאי הסביבה (לחות וטמפרטורה) עלולים להשפיע על גודל הסדקים.

מ”ל 75 יח 3

לכה לסדקים “קרקל” MATT PICTURE VARNISHRI

153 /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker