2020 - FILA קטלוג אמנות - מקצועית

מדיום לצבעי אקריליק

מדיום לזיגוג אקרילי מבריק משחה לבנה ושקופה המגבירה את הזרימה של צבע האקריליק בכדי להקל על יצור זיגוג עדין. המשחה תתייבש בגימור מבריק. זמן הייבוש יהיה איטי יותר והשקיפות והברק יתפתחו סופית ברגע שהצבע יתייבש.

מדיום לזיגוג אקרילי מט משחה לבנה ושקופה המגבירה את הזרימה של צבע האקריליק בכדי להקל על יצור זיגוג עדין. המשחה תתייבש בגימור מט. זמן הייבוש יהיה איטי יותר והשקיפות והברק יתפתחו סופית ברגע שהצבע יתייבש.

Medium Matt מדיום לזיגוג אקרילי מבריק 250ml: 128 250 014 PK 1

Medium Gloss מדיום לזיגוג אקרילי מט 250ml: 128 250 019 PK 1 ג’ל אקרילי אימפסטו מט ג’ל לבן ושקוף למחצה בעל גוף כבד המקנה כיסוי של משטחים גדולים עם צבע אימפאסטו כאשר מעורבב עם צבע אקריליק. תערובת של ג’ל אימפאסטו מט יחד עם צבע אקריליק יתייבש בגימור מט.

ג’ל אקרילי אימפסטו מבריק בדומה לג’ל אימפאסטו מט, מקנה כיסוי של משטחים גדולים עם צבע אימפאסטו כאשר מעורבב עם צבע אקריליק. תערובת של ג’ל אימפאסטו מבריק יחד עם צבע אקריליק יתייבש בגימור מבריק. ככל שיתווסף עוד מהג’ל הצבעים יהפכו יותר ויותר שקופים ומבריקים. זמן הייבוש של היצירה יואט, אך לא באופן משמעותי, עד שהברק יתפתח סופית.

פורינג מדיום סימפלי פורינג מדיום סימפלי פשוט מושלם לשימוש עם כל צבע אקריליק ליצירת עבודות אמנות מרהיבות בטכניקת הפורינג! על ידי ערבוב המדיום יחד עם צבעי 3:1 או 1:1 אקריליק ביחס של ניתן ליצור אפקטים מרהיבים של מערבולות, שפיכה בכוס או מראה שיש על עץ, קנבס או משטחים לצביעה. 12( דקות 45 מתייבש תוך שעות לייבוש מלא). חדש

התערובת תכיל סימני מברשת וסכין ויכיל את אותה טקסטורה עבה.

Simply Pouring Medium פורינג מדיום סימפלי 500ml: 128 500 016 PK 1

Acrylic Impasto Gel Matt ג’ל אקרילי אימפסטו מט 500ml: 128 500 016 PK 1

Acrylic Impasto Gel Gloss ג’ל אקרילי אימפסטו מבריק 500ml: 128 500 015 PK 1

175 /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker