2020 - FILA קטלוג אמנות - מקצועית

ערכי המותג

נאמנות ARCHES® יותר מחמש מאות חלפו מאז ייצור הנייר הראשון אך הפילוסופיה של חברת נותרה בעינה: ייצור הנייר הטוב ביותר בעולם לאומנים כך שיתאפשר להם ליצור את עבודות האמנות המצוינות ביותר שיישמרו לאורך שנים ודורות. חדשנות שמה לעצמה למטרה להיות קשובה לחידושים בשיטות ייצור של נייר על מנת להעצים את ARCHES® ביצועי הנייר המיוצרים על ידה ובכך לתמוך בצרכי האומנים ובמוצרי האמנות המשתנים והקיימים בשוק. קיימות

מחויבת לתהליך ייצור קפדני התואם לדרישות איכות הסביבה ומבטיחה שימור של סביבת ARCHES® המחיה כמו גם איכות נייר מעולה המיועדת לשימוש ארוך טווח.

/ 44

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker