2020 - FILA קטלוג אמנות - מקצועית

וקיימות ARCHES ®

וממשיך להיות מיוצר באותו המקום בדיוק גם 1492- ב Vosgian נולד בעמק ARCHES® נייר היום. מפעל הנייר תוצרת צרפת מעדיף תעסוקה של עבודה מקומית ושואף להעביר את הידע והמקצועית בהכנת נייר בשיטות מסרותיות בין הדורות הגדלים בעמק. בזכות עובדה זו היוקרתי. EPV- בתו ה ARCHES® זכה מפעל

ההתחייבות שלנו

• להבטיח מוצרים ושירותים אמינים ובאיכות הגבוהה ביותר. • לשמר את הבריאות ורווחתם של עובדי המפעל. • לפתח הון אנושי על ידי העברת ידע ויכולות בקרב הצוותים. • להחיל יוזמות ולשפר באופן מתמשך את המוצרים. • לשמור על הסביבה.

התקנים שלנו

בקרת איכות ISO 9001 ניהול בטיחות ובריאות בעבודה ISO 45001

ניהול סביבתי ISO 14001 ניהול אנרגיה ISO 50001

49 /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker