2020 - FILA קטלוג אמנות - מקצועית

סימן המים

נושאים סימן מים המוטבע בצידו של הנייר עם שם המותג (למעט ARCHES® כל גליונות הנייר של בלוקים וגלילים). סימן המים מהווה חותמת לאיכות הנייר העומד בדרישות התקן המחמירות של המפעל ולעובדה כי הנ"ל איננו חיקוי. חיתוך הנייר שלב חיתוך הנייר נעשה באופן ידני בלבד (למעט בלוקים וגלילים) ועל ידי נשים מומחיות הבודקות צדדיו באופן ידני ועובר בדיקה תחת קופסת אור. 4- את איכות הנייר טרם חיתוכו. כל גליל נחתך מ באם נמצא הפגם הקטן ביותר, הנייר נפסל וממוחזר. שנה שהנייר בהם משתמשים הוא באיכות 500 הבדיקה הקפדנית מבטיחה ללקוחות החברה כבר הגבוהה ביותר וללא פגם. החתמה זוכים מעבר לסימן המים גם לחותמת יוקרה המעידה כי מדובר בנייר ARCHES® AQUARELLE ניירות יוצא מן הכלל ואיכותי במיוחד. אריזה

כל המוצרים נארזים באופן ידני תוך דאגה רבה לשלמות הנייר ולמניעת פגיעה בו.

/ 52

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker