2020 - FILA קטלוג אמנות - מקצועית

ARCHES ® משמעות האייקונים על ניירות

שיטת צילינדר שיטת ייצור הנייר בעזרת תבנית צילינדר היא שיטה מסורתית המסוגלת לייצר בסופה נייר באיכות גבוהה ביותר המדמה ייצור ידני של הנייר. השימוש בתבנית .1895- החל עוד ב ARCHES® צילינדר במפעל 100%

ISO 97

כותנה 100% עשויים סיבי כותנה טבעית שנבררו ARCHES® כל ניירות בקפידה, הנותנים מראה טבעי, יפהפה, בעלת גוון לבן ומגע יחיד במינו, חזק ועמיד לאורך זמן ממושך.

100%

סימון האינסוף ומסמל נצחיות, ARCHES® בשימוש על סימן המים של היכולת של הנייר לשרוד במשך דורות רבים. שימור אלקלי, .ISO 9706 , התואם את תקן OBA נטול חומצה, נטול 100%

ISO 9706

63 /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker