נס גדול היה פה - מתכונים חגיגיים שיספיקו לשמונה ימים

הכול נשאר במשפחה הדרך של מחלבות גד החלה בטורקיה של תחילת המאה הקודמת. עזרא כהן ואשתו לבנה היו חולבים את פרתם היחידה ומחממים את החלב על פתילייה. את כיכר הגבן שנוצרהעטפו ביריעותבדדקיקות ותלו בחצר. משםהועבר הגבןלחביותעץבהןהגבינההייתהמגבשתאתקשתהטעמים הייחודיתשלה. מתיהגבינהתהיהמוכנה?שאלומסביב, וזכולקבלתמידאת אותה התשובה: כשעזרא יחליט...

שניםמאוחריותרעלתההמשפחהארצהוהמשיכהבמנהגי הגיבון בחצר הבית. שלושה דורות חלפו, ועזרא גד כהן (שנקרא על שם סבו) החליט להרחיב אופקים אל מעבר לגבינות הבלקניות בהן המשפחה התמחתה, ולהתחיל לייצר גבינות איכות איטלקיות, שאת רזי הכנתן למד עזרא באיטליה. הגבינות הללו - תחילה מוצרלה, ובהמשך ריקוטה, מסקרפונה,פקורינו ועוד - חוללו סנסציה בשוק הישראלי. המחלבה הרביעית בגודלה כיוםמחלבות גדהיאהמחלבההרביעיתבגודלהבארץ, עםמבחרמוצריםהכולל גבינותבלקניות, גבינותאיטלקיות, גבינותשמנת, גבינותצרפתיות, יוגורטיםמשובחים, מעדני חלב נפלאים והיד עוד נטויה. ומאז ועדהיום, כששואלים מתי הגבינה תהיה מוכנה? אנחנו זוכים לקבל את אותה התשובה: כשעזרא יחליט.

Made with FlippingBook flipbook maker