מרח"ב - אזרחים ותיקים - תשפ"ג 22-23

סדנאות

סדנת התנהלות יומיומית בסמארטפון חדש , גוגל לנס, פעולות מתקדמות בווטסאפ. my visit הנושאים הנלמדים: יומן גוגל, .2.10 , 18.9 , 11.9 מפגשים 3 ש״ח 50 | כפר מנחם | 16:30-18:30 | ימי ראשון (מחיר לסדנה, אין אפשרות לשיעור בודד). בנוסף, כל משתתף יהיה זכאי לשעת הדרכה אישית. חוגים שנתיים חודשי פעילות) 10 - (המחירים הינם שנתיים

בהנחיית רחי קדוש | תנ"ך בעיניים חילוניות קריאה וניתוח משותף של טקסטים מהתנ"ך. ש״ח. 1,000 | בית גילאור | 11:15-12:30 | ימי שני שפות

ידע והעשרה מרח"ב

חדש בהנחיית אתי וכטרמן | ערבית מדוברת (מתחילים) נלמד שיח של היכרות בסיסית, נחזק את היכרותנו עם שפת המדינות הסובבות אותנו ומנהגיהן. ש״ח. 1,000 | בית גילאור | 8:30-10:00 | ימי שני בהנחיית אתי וכטרמן | ערבית מדוברת (ממשיכים) נלמד שיח של היכרות בסיסית, נחזק את היכרותנו עם שפת המדינות הסובבות אותנו ומנהגיהן. ש״ח. 1,200 | בית גילאור | 10:30-12:30 | ימי שני

10

Made with FlippingBook flipbook maker