מרח"ב - אזרחים ותיקים - תשפ"ג 22-23

קתדרה קתדרה גילאור- יום לימודים של שתי הרצאות בהנחיית מרצים שונים. סדרות קצרות בנושאים מגוונים ע"י מיטב המרצים: נינו אבסזדה, עמית אברון, אפי זיו, רחל ספיר, דר׳ מיכל יערי, דר׳ גליה דור ועוד רבים וטובים.

הרצאות ביום. 2 | בית גילאור | 09:00-12:30 | ימי רביעי

מחירון: ש״ח להרצאה) כולל הסעות. 25 ( ש״ח 1550 ............... מנוי שנתי ש״ח להרצאה) כולל הסעות. 30( ש״ח 1080 ........ ' מנוי סמסטר א ש״ח להרצאה) כולל הסעות. 30( ש״ח 780 ......... ' מנוי סמסטר ב ללא הסעות. ש״ח 40 הרצאה חד פעמית ..... הסעות לקתדרה יסודרו לרשומים למנויים בלבד. לא ניתן להצטרף להסעות באופן חד פעמי. משתתף שביטל מנוי באמצע התקופה - תחושב עלות ההרצאות לפי עלות הרצאה חד פעמית. לא יינתנו החזרים למנויים בגין הרצאות שלא השתתפת בהן. המנוי הינו אישי ולא ניתן להעברה.

11

Made with FlippingBook flipbook maker