מרח"ב - אזרחים ותיקים - תשפ"ג 22-23

תושבי יואב היקרים,

בשנה האחרונה עסקנו לעומק באוכלוסיית הגיל השלישי, בתהליך של תכנון אסטרטגי לשנים הקרובות. 60 התהליך נעשה בשיתוף פעולה פורה של תושבים רבים בגילאי ומעלה, מחלקות המועצה, היישובים והנהגותיהם, וקיבל את גיבוי ואישור מליאת המועצה. אנו יוצאים לדרך של מימוש תוכנית האב, שחלק מתוצריה באים לידי ביטוי כבר בחוברת זו, ומזמינים אתכם, גמלאים צעירים וחברים וותיקים ליהנות, להתנסות, ליזום, להשתתף ולהשפיע במרח”ב יואב.

מרח״ב

מ ר ח ב

משמעות

רווחה

חוסן

בריאות

במרח”ב יואב שואפת המועצה לטייב את איכות החיים של תושביה הוותיקים, האישית החוסן, המשמעות והבריאות ולקדם הזדקנות מיטבית באמצעות חיזוק והקהילתית. בבית גילאור, ביישובים ובמרחב הווירטואלי, אנו מציעים מגוון של פעילויות תרבות, פנאי והעשרה, ופועלים ליצור מרח"ב המאפשר מקום לביטוי עצמי ולפרואקטיביות של התושבים הוותיקים, כך שיישארו פעילים, עצמאיים ומשמעותיים.

נשמח לראותכם אתנו בשנת הפעילות הקרובה,

ראש המועצה האזורית יואב דר׳ מטי צרפתי הרכבי צוות עמותת גילאור, המחלקה לשירותים חברתיים ומרכז קהילתי יואב

Made with FlippingBook flipbook maker