מרח"ב - אזרחים ותיקים - תשפ"ג 22-23

יום חמישי

יום רביעי

יום שלישי

יוגה נשית 8:30 עד 9:45

צ׳י קונג 8:30 עד 9:15

קתדרה גילאור 9:00 עד 10:30 הרצאה 1

תכשיטים 9:00 עד 12:00

ריו אביירטו 9:30 10:15 עד

פסיפס 9:30 עד 12:30

קליעת סלים 10:00 עד 12:30

פיסול וקרמיקה 10:00 עד 12:30

פסיפס 10:30 עד 12:30

ציור ורישום 10:30 עד 12:30

קתדרה גילאור 11:00 עד 12:15 הרצאה 2

12:15 פיזור לישובים

12:30 פיזור לישובים

ללא הסעות

צ׳י קונג 17:00 עד 18:00 כ.מנחם

צ׳י קונג 16:30 עד 17:30 שדה יואב

כושר והתעמלות מחזקת 17:00 עד 18:00

פלדנקרייז 18:00 עד

צ׳י קונג

8:00 עד 9:00

19:00 רבדים

התעמלות לגיל השלישי גת 9:00 עד 8:00

כ.מנחם

נגבה

21

Made with FlippingBook flipbook maker