מרח"ב - אזרחים ותיקים - תשפ"ג 22-23

קורס נאמני חירום הניסיון שלכם שווה זהב!

נאמנות מרח״ב

שעות כל מפגש) בנושאי התמודדות בשעת חירום, 4 מפגשי הכשרה ( 4 תקשורת מיטבית, עזרה ראשונה רגשית ופיזית ועוד... הקורס מיועד לאזרחים וותיקים, המעוניינים לתרום מזמנם ומניסיונם בשעת שיגרה ובשעת חירום. הקורס יועבר ע"י אפי גיל עד, רכז הכשרות חירום במשרד לשוויון חברתי. הקורס הינו ללא עלות. מסיימי הקורס ישולבו במערך החירום המועצתי בהתאם לצורך. לנרשמים ייערך ראיון התאמה לקורס.

, 9:00-13:00 הקורס יתקיים באולם המועצה, בימי חמישי 27.10.22 מפגש ראשון ב-

קורס נאמני דיגיטל שעות כל מפגש) של כלים הדרכתיים להעברת תכנים 3 מפגשי הכשרה ( 4 דיגיטליים. מיועד לבעלי ידע ושליטה בטלפון החכם על תכונותיו ויישומיו, בעלי ידע במחשב וניסיון בהדרכה, אשר מוכנים להתנדב להדריך אזרחים ותיקים לשליטה ביישומים אלו. הקורס הינו ללא עלות, עם התחייבות להתנדב כנאמן דיגיטל בקהילה. לנרשמים ייערך ראיון התאמה לקורס.

, 16:00-19:00 הקורס יתקיים בבית גילאור, בימי רביעי 2.11.22 מפגש ראשון ב-

5

Made with FlippingBook flipbook maker