מרח"ב - אזרחים ותיקים - תשפ"ג 22-23

חדש

+60 מרח״ב

שירות חדש לתושבי יואב הפורשים מעבודה הינו שירות חדש, אזורי וייחודי, הנותן כלים להתמודדות של 60+ מרכז אפ הפרט עם השינויים הכרוכים במעבר ובכניסה לתקופת החיים החדשה, החיים שלאחר הפרישה מעבודה. (עם גמישות בהתאם למועד הפרישה), וכולל 60-75 השירות מתמקד בגילאי בין היתר, הרצאות וסדנאות (חינם) בנושאים כגון הכנה לפרישה, אורח חיים בריא, אוריינות דיגיטלית, וסדנה לליווי ותכנון תקופת החיים החדשה. המרכז מלווה על ידי המשרד לשוויון חברתי וג'וינט אשל, והוקם בשותפות עם מכללת אחוה ואשכול שורק דרומי, שכולל בתוכו גם את מועצה אזורית יואב. נותן מענה לצרכים אישיים ומספק הכוונה - ללימודים, פנאי, 60+ מרכז אפ עבודה, התנדבות ועוד, הכל בראיה מקומית ואזורית.

ליצירת קשר: , אשכול שורק דרומי 60+ מנהלת אפ | נעמה רוזנבלום אלוש 052-3167116 . טל

7

Made with FlippingBook flipbook maker