מרח"ב - אזרחים ותיקים - תשפ"ג 22-23

העו"ס היישובי

נותן מענה לפרט ולמשפחתו במגוון תחומים סביב אתגרי הזיקנה: הזקן ויחסיו עם בני המשפחה המטפלים, סיעוד, סינגור, תיווך, מיצוי זכויות ועוד. ניתן לפנות ישירות לעו"ס במחלקה לשירותים חברתיים, או דרך רכז רווחה ובריאות יישובי. 08-8500731 המחלקה לשירותים חברתיים לפניות: בני משפחה מטפלים- מי מטפל במטפל? בני משפחה המטפלים בחולי, דמנציה או אלצהיימר של בן משפחה מזדקן זקוקים לתמיכה, ידע ומידע. אנו מקיימים ביישובים סדנאות והרצאות לבני משפחה מטפלים. המעוניינים להשתתף בסדרת מפגשים בתחום, יפנו לרכז הרווחה והבריאות ביישוב. מפגשים מרכז טיפולי המופעל ע"י המחלקה לשירותים חברתיים, המאגד מטפלים המתמחים בטיפול זוגי, משפחתי, פרטני ועוד. ניתן לפנות לטיפול ארוך טווח סביב אתגרי ההזדקנות. 08-8500731 " רחל גבאי, מנהלת מרכז "מפגשים לפניות:

9

Made with FlippingBook flipbook maker