קתדרה "מעיינות הדעת" - גיל עוז - תוכנית פעילות תשפ"ב 2021-2022

ימי דא’

1 עונה

ארכיאולוגיה

מרצה בכירה בתנ”ך, מפקחת דרורה הלוי: ארצית )בדימוס(. תנ”ך בלב אוהב - דרורה הלוי שנתי

פרטים בהמשך

09:00 - 10:15 | ’ ימי ד 6.10.21 - מפגשים מ 15

09:00 - 10:15 | ’ ימי ד

6.10.21 - מפגשים מ 30 ש”ח 850 - מחיר

נפגוש את סיפורי התנ״ך היפים, את העושר בדמויות ובמערכות היחסים, את חוכמת הכתיבה ואת ההבנה בנפש האדם. נעבור את חווית המעשה ונסיק לחיינו אנו, לדמויות המלוות אותנו בחיינו שלנו, כאן ועכשיו. נתחיל בסיפורי האבות ונמשיך לסיפור המורכב בהתגבשותנו לעם.

1 עונה

כתיבה יוצרת - אפרת ביגמן

משוררת וביבליותרפיסטית אפרת ביגמן:

09:00 - 10:15 | ’ ימי ד

6.10.21 - מפגשים מ 15 ש”ח - בני משפחה מטפלים 650 - מחיר ישלמו מחיר מופחת בתיאום עם ענבל אדלר נשזור קטעים מסיפור החיים - נצא למסע כתיבה וקבלת השראה מטקסטים ספרותיים. ההנחייה לכתיבה תזמין אותנו להעלות על הכתב זיכרונות, חוויות, רגעים ונקודות בזמן מתוך סיפור החיים. משבוע לשבוע נאסוף עוד ועוד פיסות חיים יקרות ערך ונוכל לשזור מהן סקיצה לסיפור החיים.

עונות 2

עולם במלחמה - עידית פרי

: עוסקת בחקר והוראת השואה עידית פרי 10:45 -12:00 | ’ ימי ד 19.1 עד 6.10 - מפגשים מ 15 - 1 עונה ש”ח 550 - מחיר פרקים נבחרים מלחמת העולם השנייה, תוך בחינת הקשר לאידיאולגיה הנאצית ולפולטיקה הבין לאומית. בקורס ישולבו שירתו של אלתרמן וקטעי סרטים.

8.6 עד 2.2 - מפגשים מ 15 - 2 עונה ש”ח 550 - מחיר

עונות 2

תולדות היקום - דודו פונדק

: מומחה במדעים, עוסק פרופ’ דודו פונדק בחינוך אסטרונומי, מקים מצפה כוכבים רובוטי לקידום החינוך והמדע. 10:45 -12:00 | ’ ימי ד 19.1 עד 6.10 - מפגשים מ 15 - 1 עונה ש”ח 500 - מחיר מדע וחברה א’ 19 - נעקוב אחרי גילויים מדעיים מהמאה ה שהשפיעו על חיינו: המצאת הסוללה והחשמל, מנוע , כימיה ושריפת חומרים, חוקי הגזים הקיטור ועוד גילויים מרתקים.

נעסוק בפרשיות ואירועים מלפני קום המדינה ועד ימינו, במוקד דמויות מרכזיות מתחום הפוליטי והתקשורתי. תמונת מבט על אירועי השעה )אקטואליה(. +

8.6 עד 2.2 - מפגשים מ 15 - 2 עונה ש”ח 500 - מחיר

מדע וחברה ב’

נעסוק בנושאים מגוונים שמרביתם התרחשו : מלחמת הזרמים, פיתוח 20 - במאה ה אנטיביוטיקה, פיתוח דשנים מהאוויר, חשיבות חומרי נפץ, מבצע מנהטן, המצאת הטרנזיסטור ועוד...

10

Made with FlippingBook flipbook maker