חדשות ומידע - גיליון 83

תוכן העניינים:

2 3

דבר יו״ר העמותה

דבר מנכ״לית העמותה

12 15 24 4 10

קורסים

כנס בנושא תעסוקת אנשים עם מוגבלויות בשירות המדינה

ראיון עם רמי גראור

סמינרים

העמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי המנהל והשירותים בשירות המדינה 5252141 , רמת גן, מיקוד 3 רחוב היצירה 03-6138272 טלפון: 03-6138277/88 פקס: איריס רז עורכת:

נהלים וטפסים

הסתדרות עובדי המדינה:

עמותת "גם" – גמלאי המדינה בפנסיה תקציבית 7646109 , רחובות 31 רח' לוין אפשטיין 08-9161004 : פקס 08-9161002/3 :' טל

אריאל יעקבי – יו"ר הסתדרות עובדי המדינה לשכת יו"ר הסתדרות עובדי המדינה 6209801 , ת"א 93 רח' ארלוזורוב 03-6965281 : פקס 03-6921271/2 :' טל מזכירים ארציים:

הוועדה לגמול השתלמות לעובדי הדרוג המנהלי 6209801 , ת"א 93 רח' ארלוזורוב (10:00-12:00 (מענה טלפוני א'-ה' בין השעות 03-6921289/07 :' טל

03-6921203 : / אבנר סולטני 03-6921438 : דורון קרני 03-6921639 : / רן קופל 03-6921108 : אורי אלפרין 03-6921272 : / שאול אידה 03-6921271 : אופינקרו ארז 03-6921209 : סרוסי אוסנת

• • • •

החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ 9548311 , בית לב הגבעה, ירושלים 11 רח' בית הדפוס 02-6542710/5 : פקס 02-6542711 :' טל הקרן לביטוח הדדי של עובדי המדינה 9458108 , ירושלים 8 רח' הלל 02-6245706 : פקס 02-6257630 ,02-6258343 :' טל

העמותה לקידום מודעות חברתית ולהעשרת הידע של עובדי המדינה 5252141 רמת גן, מיקוד 3 רח' היצירה 03-9551346 : פקס 03-9551333 :' טל

מועדון "נכון" – מועדון הצרכנות לעובדי וגמלאי המדינה 5252141 רמת גן, מיקוד 3 רח' היצירה 03-6953831 : * פקס 5180 ,03-6953518 :' טל

החברה למפעלי כלכלה – מועדון ״טוב״ 02-6465011 : , פקס 1 שלוחה 02-646500 :' טל

מחלקת נופש 5252141 , רמת גן 3 רח' היצירה 03-6138288 : פקס 03-6138272 :' טל

קרן עמ"י – חברה לניהול קופ"ג ענפיות בע"מ 03-6961150 : פקס 03-6957171 :' טל 6777658 ) ת"א 3 (בית אמפא, קומה 9 רח' המסגר

1

www.hahistadrut.org.il

דבר היו"ר

חברי עמותה יקרים,

ועד 2020 מוגשת לכם בזאת חוברת העמותה לקידום מקצועי-חברתי, המרכזת את כל פעילות העמותה מחודש מאי לסוף השנה. העמותה לקידום מקצועי-חברתי, מיסודה של הסתדרות עובדי המדינה, פועלת בתנופה רבה, מחדשת ומשפרת, לטובת עמיתיה עובדי המדינה וגמלאיה. אלפי חברי עמותה, נוטלים מידי שנה, חלק בפעילויות הנרחבות אותן מארגנת העמותה. מטרתן של פעילויות אלו, לקדם, להכשיר ולהעשיר את עמיתיה, בתחומים מקצועיים וחברתיים, תוך הקניית מיומנויות .21- חדשות ונדרשות, ובכך לסייע להם להתאים עצמם להתפתחויות הטכנולוגיות והתעסוקתיות של המאה ה בחודש דצמבר קיימנו "כנס מנהיגות וועדי עובדים", בכנס זה הוצפו האתגרים העומדים בפתח וכיצד כולנו, בסולידריות ובשיתוף פעולה הולכים להתמודד עם אתגרים אלו. כיבד אותנו בנוכחותו מר רוני אלשיך –מפכ"ל המשטרה בדימוס, שהעניק השראה לכולנו בהרצאתו על "מנהיגות משרתת". מנהיגות זו, מאופיינת בשירות העובדים, דאגה לצרכיהם ומטרותיהם כמו גם מטרות וחזון הארגון. מנהיג משרת, לא מונע מכח האגו האישי והכבוד. מנהיג משרת הוא מנהיג, ששם בראש מעייניו את העצמת הכפיפים לו, חולק איתם מידע ומעריך את תרומתם והישגיהם. כולנו קיבלנו שיעור חשוב על מנהיגות ושירות הציבור בדרך האופטימלית, תוך רצון כן להביא לידי ביטוי, בחיי היום יום, את שיתופי הפעולה עם העובדים והעצמתם. בימים אלו, הושק האתר החדש של הסתדרות עובדי המדינה ועמותותיה. האתר מזמין וידידותי, מותאם למכשירים ניידים ומונגש לאנשים עם מוגבלויות. באתר תוכלו להתרשם מהפעילויות המוצעות, מהקורסים לצרכי גמול והסמינרים במיטב בתי מלון ברחבי הארץ המוצעים לכם ולבני משפחתיכם. באתר ניתן להתעדכן גם מפעילות הסתדרות עובדי המדינה. כיו"ר העמותה, אני מבטיח להמשיך ולתמוך בפעילות העמותה. אני מברך את מנכ"לית העמותה הגב' עידית כהן ואת צוות העובדים הנאמן, על עבודתם ללא לאות ועל רצונם לשפר, לחדש וליזום לטובת העמיתים. יישר כח והמשך עשייה פורייה.

שלכם, אריאל יעקובי יו"ר הסתדרות עובדי המדינה ויו"ר העמותה לקידום מקצועי-חברתי

2

דבר המנכ"לית

חברי עמותה יקרים,

העמותה לקידום מקצועי-חברתי, מאופיינת בדינמיות רבה, דבר המוביל להתקדמות והתפתחות ומונע קיבעון. חדשות לבקרים, העמותה בוחנת את התנהלותה תוך בקרה ומנהיגה שינויים ושיפורים הן בתהליכים והן בשירותים אותם אנו מעניקים לכם. במסגרת הרצון לשנות ולהתפתח, אני שמחה לבשר לכם על מספר שינויים שביצענו לאחרונה בעמותה לקידום מקצועי. ראשית, כתות הלימוד ומשרדי העמותה ברמת גן נמצאים כרגע בשלבי שיפוץ וזאת על מנת לאפשר לכם סביבת לימוד נעימה יותר. ₪ 700 נוסף על כך, הוחלט להגדיל את סכום סבסוד היציאה לימי העיון. אם עד כה השתתפות העמותה בימי העיון עמדה על וליתר ₪ 900- , הגדילה העמותה את השתתפותה בסבסוד הסמינרים בחודשים יולי – אוגוסט ל 1.1.20- בכל שנה, החל מה בשנה. ₪ 1,050- חודשי השנה ל זאת ועוד, העמותה הרחיבה את הפעילויות על מנת לאפשר לכן הנשים – חברות העמותה לחגוג את יום האישה בשלושה ימים של פינוק, אחווה והעצמה נשית במלון קלאב הוטל אילת עם שלל הופעות ואירועים, בשילוב הרצאות בנושאים חשובים ומרצות מהשורה הראשונה כגון ד"ר מאיה רוזמן - תזונאית קלינית והגב' אודליה כרמון מבית הנשיא. נקיים את אירוע פתיחת הקיץ של עובדי המדינה בפארק המים "מימדיון" לטובת חברי העמותה ובני 26.06.2020 ביום משפחותיהם (הודעה בדבר הרשמה תצא בהמשך( , יכולים הגמלאים תמורת תשלום דמי חבר מלאים בגובה 1.1.20- גימלאי העמותה גם הם נמצאים בראש מעייננו, החל מיום ה , ליהנות מזכויות שוות ליתר חברי העמותה ולנצל את שלל ההטבות אותן העמותה מציעה בכל ימות השנה וכן יוכלו ₪ 393 להירשם לקורסים ובכך ייהנו מזמן איכות, העשרה ומעורבות עם חברי העמותה האחרים. נמשיך ונפעל לייצר פעילות לטובת חברי העמותה.

שלכם בכל עת, עידית כהן מנכ"לית העמותה לקידום מקצועי חברתי

3

www.hahistadrut.org.il

2020 קורסים לחודשים מאי עד דצמבר

המחירים המפורסמים הינם לאחר סבסוד העמותה

גמול א׳

לחץ ושחיקה – אחה"צ

רמת גן

מבוא לחברה אמון בסיסי + בישראל

₪ 200 : עלות לחבר עמותה מקום הקורס: משרדי העמותה, , ר"ג 3 היצירה שעות לגמול, 40 הקורס בין מפגשים בימי ג׳ 10 16:00-19:15 : בין השעות

כולל ₪ 400 : עלות לחבר עמותה ארוחה קלה מקום הקורס: משרדי העמותה, , ר״ג 3 היצירה שעות לגמול, 100 הקורס בין מפגשים בימי ד׳ 16 8:30-15:30 : בין השעות

אינטליגנציה רגשית– אחה"צ

12/5/20

₪ 200 : עלות לחבר עמותה מקום הקורס: משרדי העמותה, , ר"ג 3 היצירה שעות לגמול, 40 הקורס בין מפגשים בימי א׳ 10 16:00-19:15 : בין השעות

6/5/20

אנגלית

₪ 300 : עלות לחבר עמותה כולל ארוחה קלה מקום הקורס: משרדי העמותה, , ר"ג 3 היצירה שעות לגמול, 60 הקורס בין מפגשים בימי ג׳ 9 8:30-15:00 : בין השעות

נהול ידע בארגונים

₪ 400 : עלות לחבר עמותה כולל ארוחה קלה מקום הקורס: משרדי העמותה, , ר״ג 3 היצירה שעות לגמול, 100 הקורס בין מפגשים בימי ב׳ 15 8:30-15:30 : בין השעות

17/5/20

₪ 400 : עלות לחבר עמותה כולל ארוחה קלה מקום הקורס: משרדי העמותה, , ר״ג 3 היצירה שעות לגמול, 100 הקורס בין מפגשים בימי ד׳ 15 8:30-15:30 : בין השעות שיפור השרות ונהולו

7/7/20

22/6/20

אחריות משפטית של עובדי ציבור

₪ 400 : עלות לחבר עמותה כולל ארוחה קלה מקום הקורס: משרדי העמותה, , ר״ג 3 היצירה שעות לגמול, 100 הקורס בין מפגשים בימי ב׳ 15 8:30-15:30 : בין השעות

חשיבה יצירתית - אחה"צ

14/10/20

₪ 200 : עלות לחבר עמותה מקום הקורס: משרדי העמותה, , ר"ג 3 היצירה שעות לגמול, 40 הקורס בין מפגשים בימי א׳ 10 16:00-19:15 : בין השעות

2/11/20

18/10/20

4

שפור השרות ונהולו

ירושלים

₪ 400 : עלות לחבר עמותה כולל ארוחה קלה מקום הקורס: מכון תמר, ירושלים 12 בית הדפוס שעות לגמול, 100 הקורס בין מפגשים בימי א׳ 8:30-15:00 : בין השעות

₪ 400 : עלות לחבר עמותה כולל ארוחה קלה מבוא לפסיכולוגיה נהול זמן +

מחשבים - בוקר

₪ 450 : עלות לחבר עמותה מקום הקורס: מכללת אתגר, בית ירושלים 15 מיטשל, רח' סוקולוב 17 , שעות לגמול 100 הקורס בין מפגשים בימי ב׳ 8:30-14:30 : בין השעות

3/5/20

מקום הקורס: מכללת אתגר, בית, ירושלים 15 מיטשל רח' סוקולוב ) שעות לגמול, 60+40( 100 הקורס בין מפגשים, בימי ד׳ 15 8:30-15:15 : בין השעות

טיפול בפניות הציבור- אחה״צ

₪ 200 : עלות לחבר עמותה מקום הקורס: מכון תמר בית הדפוס ירושלים 12 שעות לגמול, 40 הקורס בין מפגשים בימי ה׳ 10 17:00-20:15 : בין השעות

13/5/20

4/5/20

יחסי עבודה ודיני עבודה

נהול משא ומתן - אחה"צ

₪ 250 : עלות לחבר עמותה כולל ארוחה קלה מקום הקורס: מכון תמר בית הדפוס ירושלים 12 שעות לגמול, 50 הקורס בין מפגשים בימי א׳ 8 8:30-15:15 : בין השעות

14/5/20

₪ 200 : עלות לחבר עמותה מקום הקורס: מכון תמר בית הדפוס ירושלים 12 שעות לגמול, 40 הקורס בין מפגשים בימי ב׳ 10 17:00-20:15 : בין השעות

קבלת החלטות- אחה"צ

₪ 200 : עלות לחבר עמותה מקום הקורס: מכון תמר בית הדפוס ירושלים 12 שעות לגמול, 40 הקורס בין מפגשים בימי ג׳ 10 17:00-20:15 : בין השעות

1/6/20

18/10/20

מבוא לסוציולוגיה תדמית אישית +

מחשבים - בוקר

13/10/20

₪ 450 : עלות לחבר עמותה מקום הקורס: מכללת אתגר, בית ירושלים 15 מיטשל, רח' סוקולוב שעות לגמול, 100 הקורס בין מפגשים בימי ג׳ 17 8:30-14:30 : בין השעות

₪ 400 : עלות לחבר עמותה כולל ארוחה קלה

מקום הקורס: מכללת אתגר, בית ירושלים 15 מיטשל, רח' סוקולוב ) שעות לגמול, 60+40( 100 הקורס בין מפגשים, בימי ב׳ 15 ֿ8:30-15:15 : בין השעות

אנגלית

₪ 300 : עלות לחבר עמותה כולל ארוחה קלה מקום הקורס: מכון תמר בית הדפוס ירושלים 12 שעות לגמול, 60 הקורס בין מפגשים בימי ד׳ 9 8:30-15:15 : בין השעות

2/11/20

20/10/20

4/11/20

5

www.hahistadrut.org.il

חיפה

כתיבה מנהלית ועריכה לשונית - בוקר

₪ 400 : עלות לחבר עמותה כולל ארוחה קלה מקום הקורס: אקדמון, שד׳ ההסתדרות

שיפור השרות ונהולו - בוקר

₪ 400 : עלות לחבר עמותה כולל ארוחה קלה מקום הקורס: אקדמון, שד׳ ההסתדרות

מפרץ חיפה (צומת ק.אתא 251 שעות לגמול, 100 הקורס בין מפגשים בימי ג׳ 13 8:00-16:00 : בין השעות (

מפרץ חיפה (צומת ק.אתא 251 שעות לגמול, 100 הקורס בין מפגשים בימי ד׳ 13 8:00-16:00 : בין השעות (

12/5/20

21/10/20

תל אביב

מחשבים - בוקר

₪ 450 : עלות לחבר עמותה מקום הקורס: מכללת אתגר, רח' ת"א 15 דוד חכמי שעות לגמול, 100 הקורס בן מפגשים בימי ג׳ 17 8:30-14:30 : בין השעות

מחשבים - בוקר

₪ 450 : עלות לחבר עמותה מקום הקורס: מכללת אתגר, רח' ת"א 15 דוד חכמי שעות לגמול, 100 הקורס בן מפגשים בימי ג׳ 17 8:30-14:30 : בין השעות

9/6/20

17/11/20

באר שבע

מבוא למנהל תקשורת + ציבורי בינאישית - בוקר

₪ 400 : עלות הקורס , בית 31 מקום הקורס: שד' שזר אושירה באר שבע, קומת כניסה שעות לגמול, 100 הקורס בין מפגשים בימי ב׳ 13 8:00-16:00 : בין השעות 18/5/20

6

גמול מנהל

חיפה

נהול משאבי אנוש - בוקר ₪ 250 : עלות לחבר עמותה כולל ארוחה קלה מקום הקורס: אקדמון, שד' ההסתדרות

מבוא לפוליטיקה ולשלטון ציבורי-בוקר

₪ 250 : עלות לחבר עמותה כולל ארוחה קלה מקום הקורס: אקדמון, שד' ההסתדרות מנהל כספים ותקציב בסקטור הציבורי - בוקר

₪ 250 : עלות לחבר עמותה כולל ארוחה קלה מקום הקורס: אקדמון, שד' ההסתדרות

מפרץ חיפה (צומת ק.אתא 251 שעות לגמול, 40 הקורס בין מפגשים בימי א׳ 5 8:00-16:00 : בין השעות (

מפרץ חיפה (צומת ק.אתא 251 שעות לגמול, 40 הקורס בין מפגשים בימי ב׳ 5 8:00-16:00 : בין השעות (

מפרץ חיפה (צומת ק.אתא 251 שעות לגמול, 40 הקורס בין מפגשים בימי ד׳ 5 8:00-16:00 : בין השעות (

14/6/20

2/11/20

2/9/20

רמת גן

₪ 250 : עלות לחבר עמותה כולל ארוחה קלה מקום הקורס: משרדי העמותה, , רמת גן 3 היצירה שעות לגמול, 40 הקורס בין מפגשים בימי א׳ 6 8:30-15:30 : בין השעות נהול למצוינות ארגונית ואיכות השרות-בוקר

מבוא לפוליטיקה ולשלטון ציבורי-בוקר

מנהל כספים ותקציב בסקטור הציבורי-בוקר

₪ 250 : עלות לחבר עמותה כולל ארוחה קלה מקום הקורס: משרדי העמותה, , רמת גן 3 היצירה שעות לגמול, 40 הקורס בן מפגשים בימי א׳ 6 8:30-15:15 : בין השעות

₪ 250 : עלות לחבר עמותה כולל ארוחה קלה מקום הקורס: משרדי העמותה, , רמת גן 3 היצירה שעות לגמול, 40 הקורס בין מפגשים בימי א׳ 6 8:30-15:30 : בין השעות

10/5/20

18/10/20

21/6/20

ירושלים

₪ 250 : עלות לחבר עמותה מקום הקורס: מכללת אתגר, בית ירושלים 15 מיטשל, רח' סוקולוב שעות לגמול, 40 הקורס בן מפגשים בימי ב׳ 6 8:30-15:15 : בין השעות נהול למצוינות ארגונית ואיכות השרות-בוקר

₪ 250 : עלות לחבר עמותה כולל ארוחה קלה מקום הקורס: מכללת אתגר, בית ירושלים 15 מיטשל, רח' סוקולוב שעות לגמול, 40 הקורס בן מפגשים בימי ד׳ 6 8:30-15:15 : בין השעות מבוא לפוליטיקה ולשלטון ציבורי-בוקר

₪ 250 : עלות לחבר עמותה כולל ארוחה קלה מקום הקורס: מכללת אתגר, בית ירושלים 15 מיטשל, רח' סוקולוב שעות לגמול, 40 הקורס בן מפגשים בימי ג׳ 6 8:30-15:15 : בין השעות מנהל כספים ותקציב בסקטור הציבורי -בוקר

11/5/20

14/10/20

9/6/20

באר שבע

₪ 250 : עלות הקורס , בית 31 מקום הקורס: שד' שזר אושירה באר שבע, קומת כניסה שעות לגמול, 40 הקורס בין מפגשים בימי ב׳ 5 8:00-16:00 : בין השעות מבוא לפוליטיקה ולשלטון ציבורי-בוקר

7

www.hahistadrut.org.il

26/10/20

חדש באוניברסיטה הפתוחה בית ספר למדיניות ציבורית לעובדי מדינה

הזדמנות ייחודית לתואר ראשון בקבוצות מובנות, קטנות ואיכותיות ברחבי הארץ לעובדי מדינה מציע לימודי בית הספר למדיניות ציבורית לעובדי מדינה במדעי החברה והרוח עם דיפלומה במדיניות ציבורית ) B.A. ( תואר ראשון אוניברסיטאי התכנית מיועדת לעובדי מדינה, לעובדי המגזר הציבורי ולציבור הרחב במרכזי הלימוד ובקמפוסים של האוניברסיטה 2020 הלימודים יחלו באוקטובר הפתוחה ברחבי הארץ שנים 3.5 הלימודים יתקיימו במתכונת של יום בשבוע ויימשכו נציבות שירות המדינה הכירה בתכנית במסגרת "מגמות הלימוד הרוחביות" בשירות המדינה. הכרה זו מאפשרת השתתפות של משרדי הממשלה בשכר הלימוד ובהיעדרות בשכר, בהתאם לחוזר הנציבות ש"ח וכן מלגות נוספות 1,000 האוניברסיטה תעניק מלגה נוספת בסך על־פי מגוון קריטריונים

לבירור פרטים ולהצטרפות לקבוצת לימוד *3500 אנא פנו למוקד האוניברסיטה הפתוחה, טל'

8

2020 פברואר

2020 פברואר

ביטוח הוצאות רפואת השן לעובדי המדינה ובני משפחותיהם מטעם מועדון נכון ביטוח הוצאות רפואת השן לעובדי המדינה ובני משפחותיהם מטעם מועדון נכון

הסתדרות עובדי המדינה בשיתוף מועדון נכון שמחים לבשר לכם כי איילון חברה לביטוח נבחרה לבטח את חברי מועדון נכון ובני משפחתם בביטוח שיניים. התכנית כוללת כיסוי .1.4.2020- הוצאות טיפולי שיניים, החל מ כמה עולה ביטוח השיניים? לחודש. ₪ 39 : עלות הביטוח עבור חבר המועדון ‰ לחודש. ₪ 45 :18 עלות הביטוח עבור בן/ת הזוג / גמלאי / ילד מעל גיל ‰ לחודש. ₪ 40 :)5-18 עלות הביטוח לילד (בגיל ‰ תקופת ההצטרפות: ניתן להצטרף לביטוח השיניים הייחודי במהלך התקופה להלן בלבד: (לאחר תקופה זו לא תתאפשר הצטרפות לביטוח 31.7.2020 ועד 1.4.2020 החל מ השיניים בתנאים ייחודיים אלו). איך מצטרפים לביטוח? ניתן להצטרף באמצעות מוקד השירות הייעודי לחברי המועדון, באמצעות אתר האינטרנט וכן באמצעות צוותי שטח הפרוסים בכל הארץ. השירות המקצועי יינתן סוכנות לביטוח, מקבוצת איילון: איילון נאמנים באמצעות 1-700-700-964 טלפון מוקד השירות הייעודי לחברי מועדון נכון: 16:00 - 08:30 בימים א'-ה', בין השעות: www.neemanim.co.il הצטרפות דיגיטלית באתר איילון נאמנים: הסתדרות עובדי המדינה בשיתוף מועדון נכון שמחים לבשר לכם כי איילון חברה לביטוח נבחרה ל טח את חברי מועדון נכון ובני משפחתם בביטוח יניים. התכנית כוללת כיסוי .1.4.2020- הוצאות טיפולי שיניים, החל מ כמה עולה ביטוח השיניים? לחודש. ₪ 39 : עלות הביטוח עבור חבר המועדון ‰ לחודש. ₪ 45 :18 עלות הביטוח עבור בן/ת הזוג / גמלאי / ילד מעל גיל ‰ לחודש. ₪ 40 :)5-18 עלות הביטוח לילד (בגיל ‰ תקופת ההצטרפות: ניתן להצטרף לביטוח השיניים הייחודי במהלך התקופה להלן בלבד: (לאחר תקופה זו לא תתאפשר הצטרפות לביטוח 31.7.2020 ועד 1.4.2020 החל מ השיניים בתנאים ייחודיים אלו). איך מצטרפים לביטוח? ניתן להצטרף באמצעות מוקד השירות הייעודי לחברי המועדון, באמצעות אתר האינ נט וכן אמצעות צוותי שטח הפרוסים בכל הארץ. השירות המקצועי יינתן סוכנות לביטוח, מקבוצת איילון: איילון נאמנים באמצעות 1-700-700-964 טלפון מוקד השירות הייעודי לחברי מועדון נכון: 16:00 - 08:30 בימים א'-ה', בין השעות: www.neemanim.co.il הצטרפות דיגיטלית באתר איילון נאמנים: * אין באמור לעיל משום תחליף לייעוץ אישי וההתקשרות עם חברת הביטוח נתונה לשיקול דעתו והחלטתו החופשית של כל חבר וחבר והיא באחריותו המלאה.

* אין באמור לעיל משום תחליף לייעוץ אישי וההתקשרות עם חברת הביטוח נתונה לשיקול דעתו והחלטתו החופשית של כל חבר וחבר והיא באחריותו המלאה.

ט.ל.ח. בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.

9

www.hahistadrut.org.il

כנס בנושא תעסוקת אנשים עם מוגבלויות בשירות המדינה

ביוזמת העמותה לקידום מקצועי-חברתי של הסתדרות עובדי המדינה בשיתוף הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלויות בשירות המדינה, נערך כנס בנושא העסקת אנשים עם מוגבלויות בו נטלו חלק וועדי העובדים מכל משרדי הממשלה. ידוע כי אנשים עם מוגבלויות מכלל המועסקים בשירותו ולתת להם עדיפות. 5% המגזר הציבורי נדרש להעסיק שלמה -מנכ"ל ההסתדרות, פרופ' אופיר אלקלעי בין אורחי הכנס היו מנכ"לים וסמנכ"לים, בנואמים המקצועיים נטלו חלק, מר - סמנכ"ל שי בירן - נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ומר אברמי טורם - מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, מר מור יוסף כלכלה "אתם הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בהסתדרות, גיא ריגש כשפנה בדבריו ואמר גיא שמחי בין הנואמים היה גם מר שנים ושם לעצמו למטרה, ליצור 15- גיא איבד את מאור עיניו לפני כ רואים אותי, אני לא רואה אתכם! אז מה? כולנו שווים"... חברה טובה יותר המאפשרת מתן הזדמנויות שוות לעובדים עם מוגבלויות "מחובתנו לדאוג למתן הזדמנות שווה באופן כללי ובשירות המדינה בפרט" ציין כי אריאל יעקבי יו"ר הסתדרות עובדי המדינה מר וזו אחת המטרות החשובות ששמה לעצמה הסתדרות עובדי המדינה, ככלי לשוויון בעל חשיבות חברתית. מעבר לכך מהווה הדבר גיוון תעסוקתי ומעניק הזדמנות שווה בצידה, כדאיות ערכית ויצירת אקלים חברתי במשרדי הממשלה. - ראש אגף כרמל סטינגר ובהשתתפות הגב' גיא שמחי בכנס התקיים פאנל בנושא העסקת אנשים עם מוגבלות בהנחיית מר -ראש תחום מחקר ומדיניות גל זוהר -הממונה שיקום ארצית במשרד הבריאות, ד"ר רונית דודאי שיקום בביטוח הלאומי, הגב' -סמנכ"ל וראש אגף בכיר לתכנון אסטרטגי ומדיניות איריס נחמיה בלשכת הממונה לתעסוקת אנשים עם מוגבלות וד"ר בנציבות שירות המדינה. עידית כהן כמו כן התקיים פאנל נוסף, בנושא תעסוקת אנשים עם מוגבלויות במשרדי הממשלה, בהנחיית הגב' בפאנל נטלו חלק: סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש רשות המיסים כפיר חן מר סמנכ"ל השמה בשירות התעסוקה משה יפרח מר . . . .

יו"ר ועד עובדי משרד הכלכלה ארז כהן מר יו"ר ועד עובדי שירות התעסוקה עופר לוי מר יו"ר ועד רשות האוכלוסין וההגירה שני שבתוב הגב'

מנכ"לית העמותה לקידום מקצועי חברתי ומנכ"לית התאגידים עידית כהן את הכנס המרשים ובעל החשיבות ארגנה הגב' בהסתדרות עובדי המדינה שזכתה לתשבחות רבות על הארגון למופת ועל העלאת הנושא החשוב לתודעה.

10

הטבה מיוחדת לחברי מועדון נכון ולקוחות בנק יהב מסובסד ₪ 65 עלות

הכי משתלם בשבילך

ארוחת ראנץ' זוגית ברשת בורגראנץ'

ארוחת בוקר זוגית במגוון רשתות

כניסה זוגית למופע סטנד אפ

הזמנה זוגית לסרט כולל פופקורן ושתיה

mobile

אנשים 5- הזמנה ל 7D לסרט

ספרים 2 ברשת צומת ספרים

משקפי שמש מתנה מהמותג

פיצה משפחתית אצבעות שוקולד ברשת פיצה האט +

כניסה זוגית לספינות הזכוכית - ישראל ים

כניסה ליחיד iJump - ל

כרטיס כניסה לחמי געש או חמי טבריה

שיט רפטינג זוגי

כניסה ליחיד לחדר בריחה

מגבות ורדינון 2 מארז

חלקים 5 סט מארז פורצלן

מוצרי טיפוח ברשת SABON

מסובסד ₪ 45 ברשת פיצה האט בעלות פיצה משפחתית מסובסד ₪ 75 ברשת פיצה האט בעלות שתי פיצות משפחתיות

*5180 ,03-6953518 : לפרטים ורכישה

www.xgiftcard.co.il • ניתן לצפות בשוברים ובבתי העסק למימוש באתר • תשלום באמצעות כרטיס אשראי של מועדון נכון • יש להזמין מראש • מוגבל לשובר אחד זוגי ללקוח • עד גמר המלאי • התמונות להמחשה בלבד • ט.ל.ח

11

www.hahistadrut.org.il

ראיון עם רמי גראור מנכ״ל שירות התעסוקה

רמי גראור גדל והתחנך בתל אביב, שירת בצה"ל בחיל הרפואה. עבד בעבר בתעשייה האווירית במגוון תפקידים בכירים במערך משאבי אנוששל החברה. לשירות הציבורי הגיע לפני מספר שנים כסמנכ"ל משאבי אנוש במוסד לביטוח לאומי. בהמשך מונה למשנה למנכ"ל, שם מילא במשך כשנה את תפקיד ממלא מקום המנכ"ל. חודשים מונה למנכ"ל שירות התעסוקה. 7- לפני כ בוגר אוניברסיטת בר אילן בפסיכולוגיה וסוציולוגיה ומוסמך במינהל ציבורי.

ש. אתה בתפקיד מנכ"ל שירות התעסוקה מזה מספר חודשים. איזה ארגון מצאת? אגיד את זה מיד: אני מאוהב בארגון. נתקלתי באנשים מקצועיים, טובים ומחויבים בכל מאודם ויכולתם. עבורי, אומר ת. בכנות, הייתה זו הפתעה, שכן התדמית מבחוץ פחות זוהרת והנה אני פוגש אנשי מקצוע חדורי מוטיבציה אמיתית לשרת את הציבור ולממש את ייעודו של הארגון אליו הם שייכים. יחד עם זאת יש לי תכניות גדולות לקחת את שירות התעסוקה לגבהים חדשים. ש. יש לך עבר ניהולי מפואר. לאן תרצה להוביל את שירות התעסוקה? אני מביא לארגון ניסיון ניהולי רב שנים כמומחה לניהול שינויים ופיתוח ההון האנושי. כאחד שמאמין בהון האנושי של ת. הארגון, אני רוצה שהעובדים בו יהיו מאושרים וגאים במקום עבודתם. עובד מאושר הוא גם עובד מחויב יותר, כזה שמרגיש שעבודתו משמעותית ובעלת ערך ואתה כמנהל אמור לעזור לו לחזק את התחושה הזו ולסייע לו בכל דרך לבצע בהצלחה את משימותיו. זאת המשימה הניהולית החשובה ביותר. ש. איפה אתה רואה את שירות התעסוקה בעוד חמששנים? הלקוחות שלנו נמנים על שתי אוכלוסיות; המעסיקים מחד, ודורשי העבודה מאידך. בחזוני אנו אני רואה כיצד שתי ת. הקבוצות יעדיפו את שירות התעסוקה כהעדפה ראשונה. ולא בגלל שאנחנו נותנים להם שירות בחינם בזמן שבחוץ יאלצו לשלם, והרבה, על סיוע כזה. אלא, המעסיקים יידעו שהם יכולים לקבל עובדים המתאימים בדיוק לצרכיהם, ודורשי העבודה יידעו שיש לנו מאגר משרות אטרקטיבי עבורם, שיש לנו מגוון כלים, החל מסדנאות וקורסים מקצועיים ועד כלים דיגיטליים מגוונים, העומדים לרשותם. כדי להגיע לכך, עלינו להצטיין בכל התחומים בהם אנו עוסקים. העובדים המצוינים שלנו יוכלו להניע שינויים ולהטמיע היבטי חדשנות בכל תהליכי העבודה של השירות. על כן, ההתמקדות שלי תהיה בהידוק הקשר עם המעסיקים שיזכו לשירות איכותי ומקצועי מאתנו במישור אחד, ובמישור שני – להגדיל את האמון של דורשי העבודה ביכולת שלנו לסייע להם באמצעות מגוון דרכי פעולה גמישים ואטרקטיביים.

12

ש. איך בכוונתך לפתח ולהדק קשר עם המעסיקים? אנו רואים במעסיקים שותף מלא וחשוב להצלחת השגת היעדים ששירות התעסוקה מציב לעצמו. אנו בשלבי גיבוש ת. תכנית אסטרטגית לאופן הפעילות עם המעסיקים. במסגרת זו אנו מגבשים מתווה המבוסס על ניתוח תהליכי הטיפול הנכון במעסיק ובחינת יכולות השירות למתן כלים ושירות המותאמים לצרכיו. אני מאמין שבסיום הטמעת התכנית האסטרטגית הזו – שירות התעסוקה יהיה כתובת מרכזית עבור מעסיקים בתהליכי מיון וגיוס עובדים, תוך התאמה תמידית לצרכי השוק המשתנים. כבר כיום פיתחנו מספר כלים מדויקים ובכוונתי לשכלל אותם ולהרחיבם. אביא בפניכם רק שתי דוגמאות. הראשונה נקראת "שוברים למעסיק". ההכשרה המקצועית על המעסיק - המימון עלינו. במסגרת הכלי, מעסיקים יכולים לגייס עובד חדש ללא כל ניסיון בתחום ולהכשיר אותו לעבודה בתוך העסק, ובכך לגשר על הפערים בין המיומנויות והכישורים של העובד לבין הצרכים של המעסיק. הכלי מעניק למעסיקים החזר כספי לתקופה של חצי שנה, וכן בונוס לעובד שקיבל הכשרה ומתמיד בעבודתו למשך חצי שנה. התגמול ההדדי מוביל לכדאיות בהכשרה לא רק עבור המעסיק, אלא גם עבור העובד – כך שכולם מרוויחים ונהנים. הכלי השני נקרא "הכשרה בהתאמה". כלי המשלב הכשרה מותאמת בדיוק למעסיק והשמה בעסק עצמו בקצה התהליך. הכלי ניתן למעסיקים במימון מלא של שירות התעסוקה ומופעל בשיתוף פעולה עם גופי הכשרה מקצועיים. במסגרת הכלי, מועמדים לתפקידים שונים, שאינם בעלי ניסיון מקצועי ספציפי, מקבלים הכשרה מעשית ותיאורטית בהתאם לצרכים שהוגדרו בשיתוף מלא עם המעסיק. ההכשרה נעשית בקבוצות, על ידי גורם מוסמך להכשיר עובדים בתחום הרצוי, והמעסיק שותף מלא לתהליך מכתיבת הסילבוס, גיוס המועמדים וההכשרה. לדוגמא, רגע לפני שבמספנות ישראל הלכו לייבא רתכים ומסגרים מרומניה הצענו להם את הכלי. אנחנו גייסנו אותם מהלשכות קיימנו הכשרה מקצועית על המכונות שלהם ובסוף הקורס נכנסו כל כך הרבה עובדים ישראלים שהם לא היו צריכים אפילו עובד זר אחד. ש. מה מכלול כלי הסיוע שלכם לדורשי העבודה? אנו מעניקים שוברים לקורסים שונים כגון קורסי הסבה והכשרה מקצועית במגוון תחומים. יש לנו סדנאות בהן אנו ת. מקנים לדורשי העבודה כלים עדכניים לחיפוש עבודה, מאמנים אותם לראיון עבודה, לכתיבה נכונה של קורות חיים ולפיתוח מיומנויות שיסייעו להם לשוב במהרה למעגל העבודה. אנו מפנים לא מעט למגוון קורסי מחשב. החל משימושים בתוכנות בסיסיות לאוכלוסיות חסרות ידע בסיסי ועד קורסי מחשב מקצועיים שמוציאים את דורש העבודה עם מקצוע ביד, כגון .מפתח אפליקציות לדוגמא. כל הכלים הללו מתקיימים בה בעת שהמשתתף מקבל דמי אבטלה ויש לו הזדמנות להשתלם על כן אנחנו מקפידים על רמת שירות גבוהה וצמצום בירוקרטיות "זוללי זמן" למיניהם, ככל שרק ניתן. ש. איך בראייתך ניתן לצמצם עוד את שיעור האבטלה? על אף כל הפרסומים על שיעור האבטלה הנמוך, כשצוללים לנתונים – ורק לנו יש מידע עצום כל כך על מאות אלפי ת. אנשים הבאים בשערינו – אנחנו רואים שמסתמנת עליה קבועה של תובעי דמי אבטלה ומתונה והיא נמשכת לא מעט זמן. איננו בטוחים עדיין אם זה הולך להימשך עוד לאורך תקופה ארוכה ויתחילו להרגיש את זה גם במדדים אחרים המפורסמים מידי חודש - אך עלינו להיערך לכך. עלינו לגבש תכנית סדורה ופתרונות כדי לשפר תהליכי עבודה מול תובעי דמי האבטלה שבשונה מתובעי הבטחת הכנסה גרף ההתייצבות בלשכות של אלו האחרונים צולל כבר שנים ארוכות בזכותה של תכנית "מעגלי תעסוקה". בצד זה מוטלת עלינו משימה נוספת והיא לבנות תכנית אסטרטגית אל מול המעסיקים. דבר זה יקל במציאת פתרונות תעסוקתיים לדורשי העבודה וכשהמעסיקים יראו כי טוב – הם יבואו בהמוניהם. עובדי השירות יוכשרו לביצוע יעדים שיינתנו להם על ידי בניית תכניות פיתוח-אישי עבורם. אני רוצה שעובדי השירות יעבדו במוטיבציה מוגברת ועם אור בעיניים ואני רוצה לעזור להם כדי שזה יקרה. פני עתיד התעסוקתי הולכים להשתנות ללא היכר וככל שניערך לעתיד מאתגר שכזה, עם עובדים המוכשרים למשימה ורעבים להצלחה, נוכל להוביל שינוי ולעמוד באתגרים. אני רוצה לראות את שירות התעסוקה מוביל מרכזי בשוק העבודה. לא רק טיפולים נקודתיים של מציאת פיתרון תעסוקתי כזה או אחר, אלא גיבוש ראיית עולם תעסוקתית הנסמכת על מחקרים, על נתונים.

13

www.hahistadrut.org.il

ש. איך נראית בעיניך ה"תחרות" כביכול, מול חברות כוח האדם הפרטיות המצויות בשוק התעסוקה? אינני מתחרה באף אחד. כמובן שההבדל המרכזי הוא שהשירות שלנו מקצועי ביותר וניתן בחינם. מול עינינו עומדת תמיד ת. טובת הלקוח; בין אם זה דורש העבודה ובין אם זה המעסיק. בשונה מהמגזר הפרטי - איננו מונעים ממטרה של רווחיות העסק. ככלל אינני רואה אותם כמתחרים אלא כשותפים. האינטרס שלנו הוא הגדלת שיעור התעסוקה ואם יש צורך אנחנו גם משתפים פעולה למען מטרה זו. ש. איפה מקומה של ההסתדרות בתהליכים אילו והאם קיים שיתוף פעולה? אני מאמין גדול בשותפויות שכן בלעדיהן לא ניתן להניע תהליכים גדולים ומורכבים. חייבת לקיים הידברות באופן שוטף ת. ומתמיד. הממשק שלנו עם ההסתדרות ועם ועד העובדים – מצוין. ברור לי שגם ועד העובדים וגם ההסתדרות רוצים בטובת הארגון והעובדים. גם אם היה וקיימת מחלוקת וזה אך טבעי, אנו יודעים לגשר עליה. על שיתוף הפעולה וההבנה, אני מודה ליו"ר הסתדרות עובדי המדינה מר אריאל יעקבי.

ש. מה דעתך על ההכשרות שמקיימת העמותה לקידום מקצועי חברתי להעשרת הידע של העובדים? אני תומך בכל סוג של הכשרה, קורס, סדנא, יום עיון או כל דבר אחר - שמטרתם לפתח ולהעשיר את הידע של העובדים. ת. אין ספק שהעובדים יוצאים נשכרים מכל שלל ההכשרות אותן מקיימת העמותה.

ש. כיצד תעמיק את המודעות להיעזר בשירות התעסוקה בעידן מודרני של דיגיטל ומדיה? לשכות תעסוקה מקרית שמונה שבצפון ועד אילת שבדרום. 70- השירות שאנו נותנים רחב היקף באמצעות למעלה מ ת. היעד שלנו הוא להעניק שירות הכי מקצועי, אפקטיבי ורגיש לדורשי העבודה המגיעים אלינו. אנו מבקשים להשיג להם פתרונות תעסוקתיים טובים ובמהירות. זה המסד הבסיסי עליו מושתת הארגון. על גבי זה אני רואה חשיבות רבה ביציאה החוצה, בשיווק, בחשיפה לקהלים רחבים ובשימוש מוגבר בדיגיטל. בגלל חשיבות הנושא בעיני, אני ממנה בקרוב חבר הנהלה בתפקיד סמנכ"ל שירות לקוחות, אשר יוביל את כל נושא השירות שאנו מעניקים וקידומו. אנו הולכים להיכנס עמוק למדיה ולהנגיש את המידע לכלל הציבור. בשאיפתי, כל מגוון מחפשי העבודה במשק ייעזרו בנו. חשוב להבין כי לא רק מובטלים יכולים ליהנות מהידע והכלים שלנו. גם אנשים שעבודים ומחפשים לשפר ולהשתדרג. גם אלה העובדים בעבודות זמניות וחלקיות ולכן אינם נספרים כמובטלים אך צמאים לתנופה מקצועית. אנחנו כאן כדי לסייע לכולם וזה נוגע כמעט בכל אחד ואחת מאזרחי המדינה.

14

סמינרים

דיוויד ים המלח , ימים א-ד 17-20/5/20 ₪ 200 : מחיר לעמית ₪ 1,250 : מחיר לנלווה חצי פנסיון, פעם אחת קפה ועוגה, כולל כניסה לספא.

מלכת שבא אילת , ימים א-ד 3-6/5/20

₪ 350 : מחיר לעמית ₪ 1,400 : מחיר לנלווה חצי פנסיון, פעם אחת קפה ועוגה

יו מג'יק פאלאס אילת , ימים א-ה 17-21/5/20 ₪ 500 : מחיר לעמית ₪ 1,550 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

לאונרדו קלאב ים המלח , ימים א-ד 3-6/5/20 ₪ 320: מחיר לעמית ₪ 1,370 : מחיר לנלווה הכל כלול, כולל כניסה לספא.

מלכת שבא אילת , ימים א-ד 31/5-3/6/20 ₪ 350 : מחיר לעמית ₪ 1,400 : מחיר לנלווה

כינר גליל , ימים ה-שבת 7-9/5/20 ₪ 200 : מחיר לעמית ₪ 1,250 : מחיר לנלווה חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת.

חצי פנסיון, פעם אחת קפה ועוגה.

יו קורל ביץ' אילת , ימים א-ד 10-13/5/20 ₪ 400: מחיר לעמית ₪ 1,450 : מחיר לנלווה הכל כלול. לאונרדו פלאזה ים המלח , ימים א-ד 10-13/5/20 ₪ 140 : מחיר לעמית ₪ 1,190 : מחיר לנלווה לאונרדו פלאזה ים המלח , ימים ה-שבת 7-9/5/20 ₪ 100 : מחיר לעמית ₪ 1,070 : מחיר לנלווה חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת, כולל כניסה לספא. חצי פנסיון, כולל כניסה לספא.

הרודס ים המלח , ימים א-ד 31/5-3/6/20 ₪ 540 : מחיר לעמית ₪ 1,590 : מחיר לנלווה חצי פנסיון, כולל כניסה לספא.

ישרוטל ים המלח , ימים ה-ש 4-6/6/20 ₪ 290 : מחיר לעמית ₪ 1,340 : מחיר לנלווה חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת, כולל כניסה לספא.

אסטרל מאריס אילת , ימים ה-א 4-7/6/20 ₪ 100 : מחיר לעמית ₪ 1,100 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

לאונרדו קלאב ים המלח , ימים ה-ש 14-16/5/20 ₪ 150 : מחיר לעמית ₪ 1,200 : מחיר לנלווה

הכל כלול, כולל כניסה לספא.

יו קורל ביץ' אילת , ימים א-ד 7-10/6/20 ₪ 550 : מחיר לעמית ₪ 1,600 : מחיר לנלווה הכל כלול.

דן פנורמה אילת , ימים ה-א 14-17/5/20 ₪ 430 : מחיר לעמית ₪ 1,480 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

15

www.hahistadrut.org.il

לאונרדו פלאזה ים המלח , ימים א-ד 7-10/6/20 ₪ 100 : מחיר לעמית ₪ 1,140 : מחיר לנלווה חצי פנסיון, כולל כניסה לספא.

ישרוטל ים המלח , ימים א-ד 21-24/6/20 ₪ 420 : מחיר לעמית ₪ 1,470 : מחיר לנלווה חצי פנסיון, כולל כניסה לספא.

דן כרמל חיפה , ימים א-ד 21-24/6/20 ₪ 340 : מחיר לעמית ₪ 1,390 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

לאונרדו פלאזה טבריה , ימים א-ד 7-10/6/20 ₪ 230 : מחיר לעמית ₪ 1,280 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

לאונרדו רויאל ריזורט אילת , ימים א-ה 21-25/6/20 ₪ 320 : מחיר לעמית ₪ 1,370 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

לאונרדו רויאל ריזורט אילת , ימים ה-א 11-14/6/20 ₪ 200 : מחיר לעמית ₪ 1,250 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

הוד המידבר ים המלח , ימים ה-ש 25-27/6/20 ₪ 100 : מחיר לעמית ₪ 1,090 : מחיר לנלווה חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת, כולל כניסה לספא.

הרודס פאלאס אילת , ימים א-ד 14-17/6/20 ₪ 650 : מחיר לעמית ₪ 1,700 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

דן אילת , ימים א-ד 14-17/6/20 ₪ 650 : מחיר לעמית ₪ 1,700 : מחיר לנלווה חצי פנסיון. לוט ים המלח , ימים ה-ש 18-20/6/20 ₪ 100 : מחיר לעמית ₪ 1,040 : מחיר לנלווה

לאונרדו פלאזה אילת , ימים ה-א 25-28/6/20 ₪ 550 : מחיר לעמית ₪ 1600 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

נפטון אילת , ימים א-ד 28/6-1/7/20 ₪ 430 : מחיר לעמית ₪ 1,480 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת, כולל כניסה לספא.

קראון פלזה ים המלח , ימים א-ד 28/6-1/7/20 ₪ 320 : מחיר לעמית ₪ 1,370 : מחיר לנלווה

לאונרדו פלאזה טבריה , ימים ה-ש 18-20/6/20 ₪ 100 : מחיר לעמית ₪ 1,080 : מחיר לנלווה חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת.

חצי פנסיון, כולל כניסה לספא.

לאונרדו קלאב טבריה , ימים א-ד 28/6-1/7/20 ₪ 230 : מחיר לעמית ₪ 1,280 : מחיר לנלווה הכל כלול.

מלכת שבא אילת , ימים א-ד 21-24/6/20 ₪ 350 : מחיר לעמית ₪ 1,400 : מחיר לנלווה

חצי פנסיון, פעם אחת קפה ועוגה.

16

אסטרל מאריס אילת

קיסר אילת , ימים ה-א 9-12/7/20 ₪ 200 : מחיר לעמית ₪ 1,100 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

, ימים א-ה 28/6-2/7/20 ₪ 200 : מחיר לעמית ₪ 1,250 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

יו קורל ביץ' אילת , ימים ה-א 9-12/7/20 ₪ 930 : מחיר לעמית ₪ 1,830 : מחיר לנלווה הכל כלול.

לאונרדו קלאב ים המלח , ימים א-ד 12-15/7/20 ₪ 520 : מחיר לעמית ₪ 1,420 : מחיר לנלווה

יו מג'יק פאלאס אילת , ימים ה-א 2-5/7/20 ₪ 690 : מחיר לעמית ₪ 1,590 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

הכל כלול, כולל כניסה לספא.

מלכת שבא אילת , ימים א-ד 5-8/7/20 ₪ 700 : מחיר לעמית ₪ 1,600 : מחיר לנלווה חצי פנסיון, פעם אחת קפה ועוגה.

לאונרדו פלאזה טבריה , ימים א-ד 12-15/7/20 ₪ 380 : מחיר לעמית ₪ 1,280 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

לוט ים המלח

אסטרל ויליג' אילת , ימים א-ה 12-16/7/20 ₪ 470 : מחיר לעמית ₪ 1,370 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

, ימים א-ד 5-8/7/20 ₪ 220 : מחיר לעמית ₪ 1,120 : מחיר לנלווה חצי פנסיון כולל פעם אחת קפה ועוגה, כולל כניסה לספא.

קיסר אילת , ימים א-ה 12-16/7/20 ₪ 550 : מחיר לעמית ₪ 1,450 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

קראון פלזה ירושלים , ימים א-ד 5-8/7/20 ₪ 290 : מחיר לעמית ₪ 1,190 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

לוט ים המלח , ימים ה-ש 16-18/7/20 ₪ 110 : מחיר לעמית ₪ 1,010 : מחיר לנלווה חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת, כולל כניסה לספא.

קיסר אילת , ימים א-ה 5-9/7/20 ₪ 550 : מחיר לעמית ₪ 1,450 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

הרודס הרצליה , ימים ה-ש 16-18/7/20 ₪ 470 : מחיר לעמית ₪ 1,370 : מחיר לנלווה חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת, פעם אחת קפה ועוגה.

לאונרדו פלאזה טבריה , ימים ה-ש 9-11/7/20 ₪ 150 : מחיר לעמית ₪ 1,050 : מחיר לנלווה חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת.

17

www.hahistadrut.org.il

דן פנורמה אילת , ימים א-ה 26-30/7/20 ₪ 1,050 : מחיר לעמית ₪ 1,950 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

מלכת שבא אילת , ימים ה-א 16-19/7/20 ₪ 880: מחיר לעמית ₪ 1,780 : מחיר לנלווה חצי פנסיון, פעם אחת קפה ועוגה.

מלכת שבא אילת , ימים א-ד 19-22/7/20 ₪ 700: מחיר לעמית ₪ 1,600 : מחיר לנלווה חצי פנסיון, פעם אחת קפה ועוגה.

הרודס ים המלח , ימים א-ד 2-5/8/20 ₪ 730 : מחיר לעמית ₪ 1,630 : מחיר לנלווה

הרודס ים המלח , ימים א-ד 19-22/7/20 ₪ 690 : מחיר לעמית ₪ 1,590 : מחיר לנלווה

חצי פנסיון, כולל כניסה לספא.

חצי פנסיון, כולל כניסה לספא.

קיסר אילת , ימים א-ה 2-6/8/20 ₪ 850 : מחיר לעמית ₪ 1,750 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

אסטרל פאלמה אילת , ימים א-ה 19-23/7/20 ₪ 510: מחיר לעמית ₪ 1,410 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

לאונרדו רויאל ריזורט אילת , ימים א-ה 19-23/7/20 ₪ 690 : מחיר לעמית ₪ 1,590 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

אסטרל פאלמה אילת , ימים א-ה 2-6/8/20 ₪ 1,150 : מחיר לעמית ₪ 2,050 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

דיוויד ים המלח , ימים ה-ש 23-25/7/20 ₪ 150 : מחיר לעמית ₪ 1,050 : מחיר לנלווה

לאונרדו פלאזה ים המלח , ימים ה-שבת 6-8/8/20 ₪ 110 : מחיר לעמית ₪ 1,010 : מחיר לנלווה חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת, כולל כניסה לספא.

חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת, פעם אחת קפה ועוגה, כולל כניסה לספא.

הרודס תל אביב , ימים ה-ש 23-25/7/20 ₪ 470 : מחיר לעמית ₪ 1,370 : מחיר לנלווה חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת, פעם אחת קפה ועוגה.

לאונרדו רויאל ריזורט אילת , ימים ה-א 6-9/8/20 ₪ 730 : מחיר לעמית ₪ 1,630 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

מלכת שבא אילת , ימים ה-א 6-9/8/20 ₪ 950 : מחיר לעמית ₪ 1,850 : מחיר לנלווה

לאונרדו פלאזה אילת , ימים ה-א 23-26/7/20 ₪ 550 : מחיר לעמית ₪ 1,450 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

חצי פנסיון, פעם אחת קפה ועוגה.

18

לאונרדו קלאב ים המלח , ימים א-ד 9-12/8/20 ₪ 820 : מחיר לעמית ₪ 1,720 : מחיר לנלווה הכל כלול, כולל כניסה לספא.

לאונרדו קלאב טבריה , ימים ה-שבת 20-22/8/20 ₪ 380 : מחיר לעמית ₪ 1,280 : מחיר לנלווה הכל כלול.

קיסר אילת , ימים ה-א 20-23/8/20 ₪ 460 : מחיר לעמית ₪ 1,360 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

קיסר אילת , ימים א-ה 9-13/8/20 ₪ 950 : מחיר לעמית ₪ 1,850 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

אסטרל ויליג' אילת , ימים א-ה 9-13/8/20 ₪ 950 : מחיר לעמית ₪ 1,850 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

לאונרדו קלאב טבריה , ימים א-ד 23-26/8/20 ₪ 910 : מחיר לעמית ₪ 1,810 : מחיר לנלווה הכל כלול.

אסטרל פאלמה אילת , ימים א-ה 9-13/8/20 ₪ 1,150 : מחיר לעמית ₪ 2,050 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

לאונרדו קלאב ים המלח , ימים א-ד 23-26/8/20 ₪ 820 : מחיר לעמית ₪ 1,720 : מחיר לנלווה הכל כלול, כולל כניסה לספא.

לאונרדו קלאב ים המלח , ימים ה-שבת 13-15/8/20 ₪ 320 : מחיר לעמית ₪ 1,220 : מחיר לנלווה הכל כלול, כולל כניסה לספא.

אסטרל ויליג' אילת , ימים א-ה 23-27/8/20 ₪ 1,150 : מחיר לעמית ₪ 2,050 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

קיסר אילת , ימים ה-א 13-16/8/20 ₪ 460 : מחיר לעמית ₪ 1,360 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

אסטרל פאלמה אילת , ימים א-ה 23-27/8/20 ₪ 1,350 : מחיר לעמית ₪ 2,250 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

מלכת שבא אילת , ימים א-ה 23-27/8/20

לאונרדו רויאל ריזורט אילת , ימים א-ה 16-20/8/20

₪ 1,500 : מחיר לעמית ₪ 2,400 : מחיר לנלווה חצי פנסיון, פעם אחת קפה ועוגה.

₪ 1,350 : מחיר לעמית ₪ 2,250 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

כינר גליל , ימים א-ד 30/8-2/9/20 ₪ 570 : מחיר לעמית ₪ 1,470 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

לאונרדו קלאב ים המלח , ימים ה-שבת 20-22/8/20 ₪ 380 : מחיר לעמית ₪ 1,280 : מחיר לנלווה הכל כלול, כולל כניסה לספא.

19

www.hahistadrut.org.il

לאונרדו רויאל ריזורט אילת , ימים ה-א 10-13/9/20 ₪ 200 : מחיר לעמית ₪ 1,250 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

המלך שלמה אילת , ימים א-ד 30/8-2/9/20 ₪ 580 : מחיר לעמית ₪ 1,480 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

הרודס פאלאס אילת , ימים א-ד 13-16/9/20 ₪ 580 : מחיר לעמית ₪ 1,630 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

הוד המידבר ים המלח , ימים ה-ש 3-5/9/20 ₪ 100 : מחיר לעמית ₪ 1,030 : מחיר לנלווה חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת, כולל כניסה לספא.

לאונרדו קלאב ים המלח , ימים ה-שבת 15-17/10/20 ₪ 150 : מחיר לעמית ₪ 1,200 : מחיר לנלווה הכל כלול, כולל כניסה לספא.

מלכת שבא אילת , ימים ה-א 3-6/9/20 ₪ 560 : מחיר לעמית ₪ 1,610 : מחיר לנלווה חצי פנסיון, פעם אחת קפה ועוגה.

אריאה אילת , ימים ה-א 15-18/10/20 ₪ 580 : מחיר לעמית ₪ 1,630 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

אחוזת אסיינדה ביער , ימים א-ד 6-9/9/20 ₪ 260 : מחיר לעמית ₪ 1,310 : מחיר לנלווה חצי פנסיון. אריאה אילת , ימים א-ד 6-9/9/20 ₪ 430 : מחיר לעמית ₪ 1,480 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

אסטרל פאלמה אילת , ימים א-ה 18-22/10/20 ₪ 200 : מחיר לעמית ₪ 1,250 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

לאונרדו רויאל ריזורט אילת , ימים א-ה 6-10/9/20 ₪ 180 : מחיר לעמית ₪ 1,230 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

לאונרדו פלאזה ים המלח , ימים ה-שבת 22-24/10/20 ₪ 100 : מחיר לעמית ₪ 1,080 : מחיר לנלווה חצי פנסיון, כולל כניסה לספא.

הרודס הרצליה , ימים ה-ש 22-24/10/20 ₪ 430 : מחיר לעמית ₪ 1,480 : מחיר לנלווה חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת, פעם אחת קפה ועוגה.

הוד המידבר ים המלח , ימים א-ה 6-10/9/20 ₪ 400 : מחיר לעמית ₪ 1,450 : מחיר לנלווה

חצי פנסיון, כולל כניסה לספא.

20

אסטרל מאריס אילת , ימים ה-א 5-8/11/20 ₪ 100 : מחיר לעמית ₪ 1,030 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

לאונרדו פלאזה ים המלח , ימים א-ד 25-28/10/20 ₪ 130 : מחיר לעמית ₪ 1,180 : מחיר לנלווה חצי פנסיון, כולל כניסה לספא. יו מג'יק פאלאס אילת , ימים א-ה 25-29/10/20 ₪ 600 : מחיר לעמית ₪ 1,650 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

לאונרדו רויאל ריזורט אילת , ימים א-ה 8-12/11/20 ₪ 200 : מחיר לעמית ₪ 1,250 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

מלכת שבא אילת , ימים ב-ה 9-12/11/20 ₪ 280 : מחיר לעמית ₪ 1,330 : מחיר לנלווה

מלכת שבא אילת , ימים ב-ה 26-29/10/20 ₪ 380 : מחיר לעמית ₪ 1,430 : מחיר לנלווה

חצי פנסיון, פעם אחת קפה ועוגה.

חצי פנסיון, פעם אחת קפה ועוגה.

קראון פלזה ים המלח , ימים ה-שבת 29-31/10/20 ₪ 380 : מחיר לעמית ₪ 1,430 : מחיר לנלווה חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת, כולל כניסה לספא.

לאונרדו פלאזה אילת , ימים ה-א 12-15/11/20 ₪ 350 : מחיר לעמית ₪ 1,400 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

דן כרמל חיפה , ימים ה-ש 19-21/11/20 ₪ 490 : מחיר לעמית ₪ 1,540 : מחיר לנלווה חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת

דיוויד ים המלח , ימים א-ד 1-4/11/20 ₪ 230 : מחיר לעמית ₪ 1,280 : מחיר לנלווה

מלכת שבא אילת , ימים ה-א 19-22/11/20 ₪ 560 : מחיר לעמית ₪ 1,610 : מחיר לנלווה חצי פנסיון, פעם אחת קפה ועוגה.

חצי פנסיון, פעם אחת קפה ועוגה כולל כניסה לספא.

לאונרדו פלאזה טבריה , ימים א-ד 22-25/11/20 ₪ 230 : מחיר לעמית ₪ 1,280 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

לאונרדו פלאזה אילת , ימים א-ה 1-5/11/20 ₪ 500 : מחיר לעמית ₪ 1,550 : מחיר לנלווה חצי פנסיון. דיוויד ים המלח , ימים ה-ש 5-7/11/20 ₪ 110 : מחיר לעמית ₪ 1,160 : מחיר לנלווה

הרודס תל אביב , ימים א-ד 22-25/11/20 ₪ 580 : מחיר לעמית ₪ 1,630 : מחיר לנלווה חצי פנסיון, פעם אחת קפה ועוגה.

חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת, פעם אחת קפה ועוגה, כולל כניסה לספא.

21

www.hahistadrut.org.il

הוד המידבר ים המלח

קראון פלזה ירושלים , ימים א-ד - חנוכה 13-16/12/20 ₪ 230 : מחיר לעמית ₪ 1,280 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

, ימים א-ה 22-26/11/20 ₪ 760 : מחיר לעמית ₪ 1,810 : מחיר לנלווה חצי פנסיון, כולל כניסה לספא.

קראון פלזה ים המלח , ימים ה-שבת 26-28/11/20 ₪ 380 : מחיר לעמית ₪ 1,430 : מחיר לנלווה חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת, כולל כניסה לספא.

קראון פלזה ים המלח , ימים א-ד - חנוכה 13-16/12/20 ₪ 230 : מחיר לעמית ₪ 1,280 : מחיר לנלווה חצי פנסיון, כולל כניסה לספא.

מלכת שבא אילת , ימים א-ד - חנוכה 13-16/12/20 ₪ 430 : מחיר לעמית ₪ 1,480 : מחיר לנלווה חצי פנסיון, פעם אחת קפה ועוגה.

יו קורל ביץ' אילת , ימים א-ד 29/11-2/12/20 ₪ 300 : מחיר לעמית ₪ 1,350 : מחיר לנלווה הכל כלול.

הוד ים המלח , ימים ה-שבת - חנוכה 17-19/12/20 ₪ 100 : מחיר לעמית ₪ 1,030 : מחיר לנלווה חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת, כולל כניסה לספא.

דיוויד ים המלח , ימים ה-ש 3-5/12/20 ₪ 100 : מחיר לעמית ₪ 1,130 : מחיר לנלווה

קראון פלזה ירושלים , ימים ה-שבת - חנוכה 17-19/12/20 ₪ 100 : מחיר לעמית ₪ 1,100 : מחיר לנלווה חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת.

חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת, פעם אחת קפה ועוגה, כולל כניסה לספא.

אסטרל מאריס אילת , ימים א-ה 6-10/12/20 ₪ 100 : מחיר לעמית ₪ 1,050 : מחיר לנלווה חצי פנסיון. יו מג'יק פאלאס אילת , ימים ה-א 3-6/12/20 ₪ 170 : מחיר לעמית ₪ 1,220 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

אחוזת אסיינדה ביער , ימים ה-שבת - חנוכה 17-19/12/20 ₪ 100 : מחיר לעמית ₪ 1,150 : מחיר לנלווה חצי פנסיון כולל ארוחת צהריים בשבת.

אריאה אילת , ימים ה-א - חנוכה 17-20/12/20 ₪ 350 : מחיר לעמית ₪ 1,400 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

לאונרדו פלאזה ים המלח , ימים א-ד 20-23/12/20 ₪ 100 : מחיר לעמית ₪ 1,140 : מחיר לנלווה חצי פנסיון, כולל כניסה לספא.

אריאה אילת , ימים ה-א - חנוכה 10-13/12/20 ₪ 350 : מחיר לעמית ₪ 1,400 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

22

יו קורל ביץ' אילת , ימים ה-א 24-27/12/20 ₪ 500 : מחיר לעמית ₪ 1,550 : מחיר לנלווה הכל כלול.

לאונרדו פלאזה אילת , ימים א-ה 20-24/12/20 ₪ 360 : מחיר לעמית ₪ 1,410 : מחיר לנלווה חצי פנסיון. הרודס פאלאס אילת , ימים ב-ה 21-24/12/20 ₪ 350 : מחיר לעמית ₪ 1,400 : מחיר לנלווה חצי פנסיון.

מלכת שבא אילת , ימים ב-ה 28-31/12/20 ₪ 280 : מחיר לעמית ₪ 1,330 : מחיר לנלווה חצי פנסיון, פעם אחת קפה ועוגה.

תימניאדה קראון פלזה אילת , ימים ה-א 27-30/8/20

₪ 800 : מחיר לעמית ₪ 1,700 : מחיר לנלווה חצי פנסיון, חדרי דלקס. – ישי לוי, יואב יצחק, סגיב כהן, רובי לוי ועוד...... כולל הופעות

ממחיר נלווה (נתון לשינוי בהתאם 50% - ) בחדר הורים 2-12( - מחיר ילד שימו לב ללילה ₪ 50 - למלון המבוקש), תינוק

מחירים מיוחדים בחברת "ישראייר" לחברי העמותה המעוניינים לטוס לאילת במסגרת הסמינרים בלבד. AKIDUM. ולמסור את הקוד 03-7955777 לקבלת המחירים ולהזמנות יש להתקשר לטלפון יש להציג תעודת עובד מדינה בדלפקי הטיסה. עובד שלא יציג תעודה ישלם מחיר מלא.

03-6138272 : לפרטים נוספים לגבי נוהלים ומחירים יש לפנות לעמותה בטלפון

23

www.hahistadrut.org.il

נהלים וטפסים לשירותך

24

גובה הסבסוד לסמינרים

, הגדילה העמותה את השתתפותה בסבסוד הסמינרים, 2020 החל מינואר ₪ 900- ל ₪ 700- בחודשים יולי- אוגוסט, הוגדל הסבסוד מ .₪ 1,050- ל ₪ 700- בשאר חודשי השנה, הוגדל הסבסוד מ

נוהל הצטרפות עובדים בדירוגים מקצועיים / מח"ר לעמותה לקידום מקצועי

עובד בדירוג מקצועי/מח"ר יוכל להצטרף לעמותה כנגד תשלום דמי חבר מידי שנה ברצף. דמי החבר משולמים מידי שנה ישירות לעמותה על ידי העובד בשיק אישי / בכרטיס אשראי / באמצעות מקום העבודה.

עובד בדירוג המקצועי/מח"ר, המשלם באופן עצמאי את דמי החבר לעמותה - הזכויות בעמותה מותנות בתשלום דמי חבר של השנתיים האחרונות - שנה נוכחית וקודמת.

עלות דמי החבר נקבעת מידי שנה בהתאם לסכום ההשתתפות שנקבע ע"י משרד האוצר. לא ניתן לבטל את ההרשמה לעמותה ודמי החבר לא יוחזרו למשלמים באופן עצמאי.

בכפוף לשינויים בהתאם להחלטות הנהלת העמותה כפי שיתקבלו ויפורסמו מעת לעת. #

נהלים להשתתפות העמותה בשכר לימוד

, לא ישולמו החזרי שכר לימוד לעובדים אשר לומדים במוסדות 2020 החל מינואר חיצוניים, אלא רק בקורסים שיתנהלו באמצעות העמותה לקידום מקצועי.

25

www.hahistadrut.org.il

חדשות ומידע # 20

טופס הצטרפות לעמותה

, עמותה רשומה עמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי המינהל והשירותים בשירות המדינה אני החתום/ה מטה מבקש/ת בזה להצטרף ל .580102713 ' מס

שם פרטי ומשפחה _____________________________________________ מס' ת"ז __/__/__/__/__/__/__/__/__

כתובת ______________________________ עיר __________________ מיקוד _____________

טל' בבית __________________________ טל' נייד _______________________________

_____________________________________________________________ ) E-mail דואר אלקטרוני (

מקום עבודה: _________________________________________ אגף/מחלקה ______________________________________

כתובת מקום העבודה __________________________________ עיר __________________ מיקוד _____________

טל' בעבודה _____________________ פקס _____________________

דירוג העובד/ת: מנהלי / חוזה אישי / מח"ר / אחר _____________ חלקיות משרה ___________ תאריך כניסה לשירות ___________

המעסיק יישא בתשלום דמי חברות בעמותה הנ"ל, החל מהשנה הנוכחית ואילך בהתאם למקובל לעניין תשלום דמי עובדי הדירוג המינהלי - חברות בעמותה מקצועית.

באוגוסט בכל שנה. טופס שיגיע באיחור יקלט רק בשנה שלאחר מכן. 31 * טפסים חדשים יש לשלוח עד

המשלמים באופן עצמאי את דמי החבר לעמותות (מח"ר / חוזים / משפטנים / הנדסאים וכד') מתבקשים למלא עובדי הדירוגים המקצועיים - את פרטי כרטיס האשראי:

__________________________ שם בעל הכרטיס

מס' ת"ז בעל הכרטיס __/__/__/__/__/__/__/__/__

______________ סוג הכרטיס

מס' הכרטיס ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

_______________________ חתימת בעל הכרטיס

תוקף _____/_____

קוד ביטחון ____/____/____ ספרות אחרונות בגב הכרטיס) 3(

* החיוב ייגבה בתשלום אחד. * ההרשמה לעמותה אינה ניתנת לביטול ולא יוחזרו דמי החבר למשלמים באופן עצמאי. * למשלמים באופן עצמאי - הזכויות בעמותה מותנות בתשלום דמי חבר של שנתיים אחרונות (שנה נוכחית וקודמת).

__________________________ חתימת העובד

_____________________ תאריך

26

(נא הקף בחירתך) גמול א' / גמול מינהל טופס הרשמה לקורס

לכבוד העמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי המינהל והשירותים בשירות המדינה 03-6138277/88 . פקס | 03-6138272/4/5 . טל | 5252141 , רמת-גן, מיקוד 3 רחוב היצירה

שיתקיים ב __________________________ ברצוני להירשם לקורס: _________________________ בתאריך _______________

פרטים אישיים שם פרטי ומשפחה_________________________ מס' ת"ז __/__/__/__/__/__/__/__/__ חבר עמותה - כן / לא

כתובת ______________________________ עיר __________________ מיקוד _____________

_______________________________ ) E-mail טל' בבית __________________ טל' נייד __________________ דואר אלקטרוני (

מקום עבודה ____________________ טל' בעבודה ______________ פקס _______________ דירוג מקצועי/דרגה ___________

משרה 100% חלקיות משרה ______ ידוע לי כי עליי להשלים את דמי החבר ל שנות לימוד / אקדמאי - מח"ר 12 / שנות לימוד 11 : נא הקף בעיגול את הדירוג המתאים לך

תשלום בכרטיס אשראי ________ סוג הכרטיס __________________________ תשלומים בקרדיט: מס' תשלומים 3-12 / תשלום אחד / נא סמן בחירתך

מס' ת"ז בעל הכרטיס __/__/__/__/__/__/__/__/__

שם בעל הכרטיס _______________________

___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

____/____/____

מס' הכרטיס

ספרות אחרונות בגב הכרטיס) 3( קוד ביטחון

תוקף _____/_____ סה"כ לתשלום ______________

חתימת בעל הכרטיס _____________________

הרישום לא יתבצע ללא אמצעי תשלום. משרה. 100% חבר עמותה, אשר שולמו בעבורו דמי החבר על פי חלקיות משרה, ישלים באופן עצמאי את דמי החבר לפי בחתימתי לעיל הנני מסכים לתנאי ההשתתפות בקורס ולנהלים החלים בעמותה בעניין, לרבות ההבהרות המופיעות להלן: במקרה בו אבטל השתתפותי בקורס, מכל סיבה שהיא, החל משבוע לפני פתיחת הקורס ועד לתאריך פתיחת הקורס - העמותה תגבה ממני את דמי הרשום בסך (או סכום דמי רישום שיתעדכן מעת לעת). ₪ 50 במקרה בו אבטל השתתפותי בקורס, מכל סיבה שהיא, ממועד השיעור הראשון בקורס ואילך, ידוע לי, כי לא יינתן החזר כספי והעמותה תגבה את סכום השתתפותי בקורס (לרבות דמי הרישום).

חתימת העובד: _________________________ תאריך: _______________

* השתתפות בקורס לגמול מינהל מותנית באישור מנהל ההדרכה בלבד

27 חדשות ומידע # 22

www.hahistadrut.org.il

חבר עמותה שאינו זכאי לסבסוד יוכל לבצע הזמנה שבוע לפני המועד לקיום הסמינר וזאת - על בסיס מקום פנוי בלבד ובמחיר נלווה. על חבר שלא קיבל אישור השתתפות בכתב, עד שבוע לפני היציאה לסמינר, לוודא דבר השתתפותו טלפונית ולקבל העתק של האישור בכתב. ביטול השתתפות בסמינר, חייב להיעשות בכתב ויש לוודא הגעתו לעמותה. ביטול יום לפני מועד הסמינר - ללא חיוב. 14 עד ימים לפני מועד הסמינר - 7-14 ביטול ש"ח. 200 יחוייב ככל שהודעת הביטול תתקבל לאחר מכן, יחוייב החבר בעלות של לילה אחד לפחות עפ"י מחירון המלון ועפ"י שיקולי המלון, זאת בנוסף לדמי הביטול. ביצוע שינויים בהזמנה קיימת, ניתן לבצע ימי עבודה לפני מועד היציאה 7 עד , שינוי בכתב בלבד לסמינר בהודעה ש"ח דמי 100 - שיבוצע לאחר מכן יחוייב ב שינוי. חלה חובת דיווח בטופס ההרשמה על כל ילד ו/או תינוק שנלווה לסמינר, לא יחול ביטוח על ילד/תינוק שלא דווח והעובד יידרש לשלם את מלוא המחיר. התשלום יתבצע באמצעות העמותה בלבד. חל איסור מוחלט להעביר זכות יציאה לאדם אחר. במקרה של העברה יחוייב המחיר המלא עפ"י מחירון בית המלון (ללא סבסוד) וינקטו צעדי משמעת מטעם העמותה. חבר עמותה זכאי להזמנת חדר אחד בלבד עבורו ועבור בני משפחתו. הזמנת חדר נוסף, עבור נלווים, לרבות ילדיו של אותו חבר מצריך אישור מיוחד שבוע לפני מועד היציאה ויהיה על בסיס מקום פנוי בלבד. נהלי יציאה לסמינר

חבר עמותה יהיה זכאי לצאת לסמינר בהתקיים כל התנאים הבאים: שולמו עבורו דמי החבר לשנה הנוכחית - העובד בעל זכאות. טופס הרשמה לסמינר, חתום בידי החבר, התקבל ואושר על ידי העמותה. משלוח טופס ההרשמה בפקס אינו מהווה אישור בדבר השתתפות בסמינר - יש לוודא קבלת אישור ביום שלמחרת השליחה. ההרשמה תתבצע אך ורק באמצעות טופס ההרשמה ולא טלפונית. מס' המקומות בסמינר מוגבל - ההרשמה לפי "כל הקודם זוכה". קיום סמינר מותנה במספר משתתפים מינימלי. חבר עמותה, אשר שולמו בעבורו דמי החבר על פי חלקיות משרה, ישלים 100% באופן עצמאי את דמי החבר לפי משרה. תוספת מחיר לחבר עמותה יחיד בחדר לכל לילה. סידור בן/בת זוג ₪ 200 - זוגי לחדר הינו באחריות חבר העמותה בלבד. עבור חבר עמותה יחיד בחדר זוגי, שאינו הנחה מהעלות 10% זכאי לסבסוד - תינתן המלאה של חדר זוגי. חבר עמותה יוכל לנצל זכאותו ליציאה לסמינר אחת לשנה קלנדרית ובתנאי ששולמו עבורו דמי חבר לשנה הנוכחית. חבר שלא ניצל זכאותו לסבסוד העמותה שנים האחרונות, 4 - לסמינרים וקורסים ב זכאי להשתתף בסמינר מטעם העמותה בלבד, לכל מלון שיבחר. ₪ 100 בעלות לתשומת ליבך-

התשלום עבור חדר נוסף עבור נלווים יהיה באחריות חבר העמותה ויבוצע על ידי חבר העמותה בכרטיס אשראי. לא יתקבל תשלום בנפרד מטעם הנלווים! קבלת החדרים במלון מותנית בהצגת תעודה מזהה עם תמונת החבר, לא יתקבל כל מסמך אחר. ההשתתפות בהרצאות הנה חובה - חבר שלא ישתתף בהרצאות יחויב במחיר מלא ע"י העמותה. יש להגיע להרצאות בלבוש הולם. לא תורשה כניסת ילדים להרצאות ולא תתקבל כל סיבת היעדרות מהרצאה. יינתן יתרון קבוצתי לקבוצות הומוגניות, שיצאו לסמינר במהלך החודשים ספטמבר - מרץ (לא כולל חגים) - סבסוד לאוטובוס להקפצות הלוך ושוב. מותנה נוסעים לאוטובוס אחד. 45 במינימום מודגש ומובהר בזאת לתשומת לב החברים, כי בקשות מיוחדות בנוגע לסוג החדר, גודל החדר, איכות החדר, רמת החדר, מיקום החדר במלון (קומה, כיוון), קיומה או היעדרה של דלת מקשרת בין חדרים, עזיבה מאוחרת של חדרים בשבת, איכות האוכל, איכות השירות במלון, מתקני המלון וכיו"ב, ככל שיהיו, אם יהיו, ייבדקו אך ורק בעת הקבלה למלון מול משרד הקבלה של המלון. העמותה לא תהיה מחויבת בשום מקרה בנוגע לבקשות מהסוג דנן והן אינן באחריות העמותה! עפ"י החלטת הנהלת העמותה, לא יתקבל תשלום באמצעות הוראה לניכוי מהשכר. נהלים אלו מגובשים בכפוף לשינויים ובהתאם להחלטות הנהלת העמותה כפי שיתקבלו ויפורסמו מעת לעת.

האמור מתייחס לזכר ונקבה כאחד.

28

חדשות ומידע # 24

Made with FlippingBook - Online catalogs