חיים בחיפה בראשות עינת קליש רותם

מעבר למתן שירות מקוון, והנגשות לבעלי מוגבלויות הנגשנו מבני ציבור ומרחבים עירוניים שונים עבור אנשים בעלי מוגבלויות בהשקעה שגדלה באופן חסר תקדים משנים קודמות. בתי ספר נוספים 13 בתי ספר הונגשו, 13 נמצאים בהליכי תכנון להנגשה, בהשקעה מבנים הונגשו 100 מיליון ש"ח. מעל 15.5 של אתרים 130 על ידי חברת יפה נוף, ומעל מיליון 43.5 עירוניים הונגשו בהשקעה של ש"ח. בין יתר המקומות שהונגשו הם: חוף נאות, מרכז ימי אלנבי, גן מנוחה, גן נעמה, בית ספר אליאנס, בית ספר אחמדיה, בית ספר זכרון יוסף, חוף הדתיים, חוף בת גלים, ועוד. בנוסף הונגשו שירותים שונים לבעלי מוגבלות ביניהם המערכות המקוונות של העירייה ואתר האינטרנט החדש של עיריית אירועי תרבות שונים כשבראשם 26 חיפה, במת שמחה מונגשת ביום העצמאות ועוד.

הקמת אתר אינטרנט חדש האתר מרכז עשרות אתרים עירוניים ישנים שהתבטלו, תוך הורדת עלויות כספיות. האתר שמציג חווית משתמש עדכנית, הכפיל את כמות התושבים הנכנסים יוניקים בחודש), מרכז את 85K ל- 40K (מ- כל הפעילויות והתאגידים העירוניים במקום אחד, ומאפשר גישה למסמכים והתקשרויות עם העירייה באגפים רבים.

מוקד שירות ופניות ציבור מקוונות מקוון 106 עיריית חיפה השיקה שירות  ובוואטסאפ. לפתיחת פנייה אצל המוקד העירוני  27 באתר עיריית חיפה. לפוסט ההשקה בעמוד הפייסבוק של  28 .)7.7.19( עיריית חיפה

/https://www4.haifa.muni.il/106 .27 /https://www4.haifa.muni.il/106 . 28

. אתר העירייה 26

15

Made with FlippingBook Ebook Creator