חיים בחיפה בראשות עינת קליש רותם

השגי הקדנציה הראשונה של עינת מה עשינו?

הגדלת קמפוס מרכז פיתוח החיפאי של אינטל בישראל בעקבות שיתוף פעולה הדוק ודחיפה מצד העירייה ומצד אינטל, יוקם קמפוס למרכז הפיתוח של אינטל ישראל בחיפה. הונחה מקומות 6,000 אבן הפינה לבניין חדש שיכיל לקיימים. 1,500- עבודה, תוספת של כ בעקבות משבר הקורונה החליטה אינטל העולמית להקפיא את הפרויקט לתקופה 44 , 43 זמנית. הקמת חמישה מבני משרדים חדשים בפארק המדע וההייטק, ובמת"מ. הונחה אבן הפינה לשני בניינים חדשים בפרויקט פארק המדע וההייטק הסמוך לאצטדיון. בנוסף, מוקמים שלושה בנייני משרדים במת"מ. שניים מאוכלסים עם חברות בינלאומיות גדולות, והשלישי בשלבי מקומות עבודה 3000 בניה. תוספת של כ- 47 , 46 , 45 חדשים לעיר..

סצנת סטארטאפ מתפתחת בעיר התחתית – מיזם אינבנטק התאגיד העירוני "היי סנטר" השקיע מיליון ש"ח 25 בשלוש השנים האחרונות בסטארטאפים חיפאים בעיר התחתית באמצעות מיזם אינבנטק, תוך דרישה למילוי של שני תנאים: עבודה מהעיר התחתית ושימוש בעסקים ושירותי הסעדה מקומיים. מקומות 400 המיזם הניב תוך שלוש שנים חברות, שגייסו עד כה מעל 70- עבודה, בכ מיליון ש"ח. ההשפעה של חברות אלה 400 על תחיית העיר התחתית עצומה. בזכות כוחות כלכליים אלה קמו מסעדות ועסקי 42 מזון רבים.

הקמת המרכז הלאומי של חדשנות וכלכלה כחולה (ימית) בחיפה חיפה הוכרה והוכרזה כמרכז הלאומי של ישראל לטכנולוגיות ימיות. החלטה זו קודמה על ידי ממלא מקום ראש העיר, נחשון צוק, ואושרה בועדות המועצה הארצית לתכנון ולבניה. המרכז יפעל לקידום ולפיתוח יזמות וחדשנות טכנולוגית במגוון תחומים הקשורים למרחב הימי, כמו למשל: חקלאות ימית, אנרגיה, ספנות, תיירות ימית, שמירת טבע ימי, ועוד. הוא יופעל על ידי חברת "היי סנטר", זרוע הפיתוח הטכנולוגי-יזמי של 41 , 40 , 39 עיריית חיפה.

) 3.8.21( " . לסיקור באתר "אנשים ומחשבים 43 ) 3.8.21( " . לסיקור באתר "רדיו חיפה 44 ) 11.6.21( " . לסיקור באתר "ניוזים 45

) 4.7.22( " . לסיקור באתר "ניוז חיפה והקריות 39 ) 4.9.22( " . לסיקור באתר "דה מרקר לייבלס 40 ) 22.1.23( " . לסיקור באתר "מיינט חיפה 41

) 14.6.21( " . לסיקור באתר "כלבו 46 ) 11.6.21( " . לסיקור באתר "חי פה 47

) 24.8.22( " . לסיקור באתר "דה מרקר לייבלס 42

18

Made with FlippingBook Ebook Creator