חיים בחיפה בראשות עינת קליש רותם

, חלקתי 2018 כשרצתי לראשות העיר ב עמכם את המצע שלי בדמות דרכון, שהציג את כל התכניות שלי לעיר. אתם מוזמנים לראות מה עשיתי בחמש השנים האחרונות כדי להתחיל להוציא אותו לפועל. מסמך זה אינו כולל את העבודה הרבה שביצענו כדי לשנות את המציאות העירונית המושפעת מהתשתיות הלאומיות הגדולות של חיפה – שדה התעופה, חזית הים העירונית, מינהור הרכבת, בתי הזיקוק ותשתיות הפטרוכימיה במפרץ. על תרומתנו הגדולה לשינוי פני המציאות של התשתיות הגדולות בעיר – אכתוב בנפרד.

3

Made with FlippingBook Ebook Creator