חיים בחיפה בראשות עינת קליש רותם

השגי הקדנציה הראשונה של עינת מה עשינו?

חניה חינם לגמלאים

שינוי מדיניות חניה ואכיפת מדרכות פנויות להולכי רגל, בתחילתו של תהליך ארוך טווח. נוסחה מדיניות חניה ואכיפה חדשה שאושרה במועצת העיר, והוסברה לציבור. התחלנו תהליך שינוי במדיניות החניה הרשמית ובמדיניות האכיפה העירונית ,)7/21( שאושרה על ידי מועצת העיר במטרה לנקוט יד קשה אל מול חסימת מדרכות מלאה. המדיניות בעיר מחייבת השלמת מהלך, שנמצא רק בתחילתו ויימשך מספר שנים עד למימוש מלא. אמנם מכוניות רבות עדיין חוסמות את המדרכות, וברור לכל שהאכיפה אינה מבוצעת במלואה. יחד עם זאת, מדובר בשינויים חברתיים עמוקים אותם יש להוביל בנחישות, עד לשינויים 65 , 64 , 63 באורחות החיים של כולנו.

תו "חיפאי ותיק" לחניה חינם לשלוש שעות 66 .70+ לתושבי העיר בגילאי

. סיקור מדיניות החנייה החדשה באתר "רדיו חיפה" 63 ) 26.7.21( . סיקור קמפיינים למען בעלי מוגבלויות והולכי רגל 64 ) 24.5.21( " באתר "כלבו . סרטון הסברה של עיריית חיפה בערוץ היו-טיוב 65 ) 24.5.21( " של "כלבו

) 18.10.20( " . לסיקור באתר "כלבו 66

30

Made with FlippingBook Ebook Creator