חיים בחיפה בראשות עינת קליש רותם

ניהול תקין: סדר בעירייה ושמירה על כספי ציבור חדש: "העירייה האחראית"

לפני הכניסה לתפקיד, לא דמיינתי באיזה מצב כלכלי, ניהולי וארגוני קשה נמצאת העירייה. מצאתי תרבות ארגונית שגורמים בכירים בהנהלתה השחיתו אותה במרוצת השנים, הפכו עסוקים בקידום של עצמם ובשיפור תנאיהם, ושכחו כי מטרת הארגון היא לתת שירות לציבור. כל זאת במציאות בה עובדים רבים מצוינים סובלים מהתרבות הארגונית החולה, עושים את המקסימום למען תושבי העיר בתנאים בלתי אפשריים, ושבזכותם רשימת הישגים זו קיימת. אני מוצאת לנכון לדווח על הפעילות שלי למען השקיפות, המוסר ורווחת החיים של כולנו, תחת כותרת חדשה שלא הופיעה בדרכון. למרות העבודה הרבה שהשקעתי בתחום זה, בעל כורחי, עבודה רבה עדיין מוטלת לפנינו עד שהעירייה תספק שירות מלא ואיכותי לתושב. אצטט את ראש עיריית ניו יורק לשעבר, רודי ג'וליאני, שנכנס לתפקידו בתקופה בה הפשע והאלימות הגיעו לשיא של כל הזמנים; ג'וליאני הסביר שלא עסק בניקיון רחובות ניו יורק, אלא בניקיון של עיריית ניו יורק. רק כשהעירייה חזרה לתפקד היטב - הרחובות התחילו להתנקות, וכל השאר היסטוריה.

998,000,000

יתרות בבנקים והשקעות (ש״ח)

769,000,000

409,000,000

185,000,000

146,000,000

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

מהפך בנתונים הפיננסיים של קופת העירייה עיריית חיפה סחבה גרעונות במשך שנים רבות בגלל סדר עדיפויות לקוי וחוסר יעילות משווע. מרוב בזבוזים לא נשאר לה מספיק כסף כדי לתחזק את הרחובות, המדרכות, והמעקות, להוסיף פנסי רחוב, או להחליף את הספסלים. לאורך כל הקדנציה פעלתי כדי להפוך את המגמה וכבר אפשר לראות את התוצאות בנתונים הפיננסיים של העירייה. אמשיך לפעול כך שכל שקל מכספי הציבור ינוצל ביעילות למען הציבור, 1 ורק למענו. . לפירוט בפוסט בעמוד הפייסבוק שלי 1 ) 6.11.19(

חיצוניים (למשל תקציבי ממשלה, מענקים ממפעל הפיס, תרומות), על הלוואות, או היטלי פיתוח שמגיעים מהכנסות ממינהל ההנדסה. התקציב הזה בשום אופן לא אמור לייצר גרעון עצמי. למרות זאת, בתחילת 300 הקדנציה הגרעון בתקציב זה עמד על כ מיליון ש"ח. דאגנו לצמצם אותו באופן הדרגתי מהשנה השניה לקדנציה, והיום הוא 2 מיליון (ירד לשליש). 116 עומד על

כנסו לגרפים ותראו בעיניים: , 2023 . יתרות בבנקים והשקעות: נכון ל- 1 בקופת העירייה יש מיליארד ש״ח שניתן להשמיש למען התושבים (עם כניסתי מיליון בלבד). 150 היו כ- 2018 לתפקיד ב- . קרנות הפיתוח בשיאן 2 יתרות קרנות הפיתוח, שמקורן בפרויקטי בניה, מעולם לא היו גבוהות כמו השנה. מיליון ש"ח, 10 במהלך הקדנציה הן עלו מ- והיום עומדות 418 , ל- 247- מיליון, ל 53 ל- מיליון ש"ח. 582 על . הגרעון המצטבר בתקציב הפיתוח צומצם: 3 מדובר בתקציב שמיועד לפיתוח העיר, פרויקטים מיוחדים שחורגים מ'השוטף', והוא אמור להסתמך על מקורות מימון

. לפוסט עם כל הנתונים בעמוד הפייסבוק שלי 2 ) 3.4.23(

33

Made with FlippingBook Ebook Creator