חיים בחיפה בראשות עינת קליש רותם

השגי הקדנציה הראשונה של עינת מה עשינו?

קרנות פיתוח (ש״ח)

582,000,000

ניהול תקין של תקציבים (והפסקת הדליפה מתקציב הפיתוח) לעירייה יש שני תקציבים: תקציב רגיל (זה שממנו מתפעלים את העיר בשוטף), ותקציב פיתוח (שבאמצעותו משקיעים במהלכים ארוכי טווח). ההנחיות מחייבות להפריד ביניהם, אחרת נחיה בהווה על חשבון כספי העתיד של העיר. למרות זאת, במשך שנים רבות מאוד (כשני עשורים), הנהגות העיר הקודמות מימנו מתקציב פיתוח את ההוצאות השוטפות, (בעיקר על ידי הלוואות פיתוח) ובהיקפים חסרי תקדים מיליון ש"ח בשנה לניקוי 150 ל- 100 – בין אשפה, אחזקה וכו'. זה לא תקין ולא מוסרי. שנים בלבד עצרנו את ה"דליפה" 3 תוך והפנינו את הכספים לייעודם האמיתי. עצירת מכירת החיסול של נכסי העיר במשך שנים רבות מכרו את נכסי העיר כדי למלא את הקופה הריקה – מדובר בקרקעות שהוקצו מראש למטרות ציבוריות, כדי שבעתיד ייבנו עליהן מבני ציבור כמו בתי ספר, מתנ"סים, בתי דיור מוגן ועוד, וכן, מבני ציבור של העירייה. נכסים אלה הם עתודות הקרקע והמבנים של הדורות הבאים, שאמורים לשרת את הילדים שלנו. (קרקעות מסוג זה נקראות בשפה התכנונית "שטחים חומים" על שם הצבע שבו הם מסומנים במסמכי התכנון). הנהגת העיר הקודמת מכרה חלקים מהירושה הזו ליזמים וקבלנים, כדי למלא חוסרים בתקציב העירייה "כאן ועכשיו".

418,000,000

247,000,000

10,000,000

53,000,000

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

גרעון זמני מצטבר בפיתוח

334,000,000

282,000,000

272,000,000

205,000,000

116,000,000

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

מיליון ש"ח 320 החזרת לקופה הציבורית מחברת גב ים ומת"מ לאחר סכסוך בן שלוש שנים שבגללו לא הועברו כספי דיבידנד והיטלי השבחה לעירייה, יישרנו את ההדורים והבאנו מיליון ש"ח לקופה 320 להחזרתם של 7 , 6 , 5 הציבורית מחברת גב ים ומת"מ. הידוק תהליכי מינהל תקין במהלך קדנציה זו בלמתי דליפות כסף רבות בעזרת צעדים לקידום המינהל התקין במנגנון העירוני: בחינת תקינות מכרזים, הסדרת ניהול האגף לבניה הציבורית והחלפת מנהלים, בחינת התנהלות כספית של חלק מהתאגידים העירוניים (נותרו עוד כמה שמחייבים בדיקה מקיפה). הוצאנו דו"חות כספיים על אגפים בעירייה, על פרויקטים שנוהלו בצורה לא תקינה, ועוד. בקיצור, לא רק שהזזתי את הגבינה להרבה אנשים, סגרתי להם את מפעל הגבינות. התייחסתי להיבטים שונים של הנושא בסדרת פוסטים בעמוד הפייסבוק 12 , 11 , 10 , 9 , 8 שלי.

נמכרו 2018 ועד 2009 למעשה, משנת מיליון 319 נכסים מסוג זה בתמורה ל- 35 ש"ח. הנה רשימה חלקית: שטח לבית אבות ברחוב התשבי, מרכז שכונתי בשדרות הנשיא, שטחי תעשייה ברחוב אופיר, מבנים מסחריים בעיר התחתית, אתר לבניין ציבורי ברחוב הרופא, קיוסקים ובתי קפה (שאפשר היה להפעילם באמצעות מכרזים), ושטחי מגורים רבים שאפשר היה לבנות עליהם דיור בר-השגה. הפרויקט המפורסם ביותר שבגללו הפסקתי את מכירת הנכסים הוא "מתחם ניצנים" בכרמל הוותיק, שבמקור יועד לבית אבות, אך נמכר ליזם עבור הקמת יחידות דיור. המהלך עורר מאבק ציבורי חשוב, והעלה לתודעה של תושבי חיפה את 4 , 3 התנהלות הנהגת העירייה הקודמת. מסיבות ברורות עצרתי את כל מכירות הנכסים של העירייה, שהיו מתוכננות להגיע מיליון ש"ח. 200 להיקף של עוד כ-

סך במיליוני שקלים 2019 מכירת החיסול של נכסי העיר פסקה החל מ- 163

200

150

100

) 15.7.20( " . לסיקור באתר "חי פה 5 ) 21.7.20( " . לסיקור באתר "כלבו 6 ) 21.7.20( . לפוסט בעמוד הפייסבוק שלי 7 ) 8.6.20( . על ניהול מערך הספורט 8 ) 21.6.20( . על פינוי הפסולת 9 ) 26.7.20( . על אגף הרכש 10 ) 21.7.21( . על ניהול נכסי העירייה 11

47.8

50

30

27.4

24.8

19.7

6

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

. לסיקור המאבק על "מתחם ניצנים" באתר 3 ) 1.8.22( " "כלכליסט . לסיקור המאבק על "מתחם ניצנים" באתר "חי פה" 4 ) 9.11.22(

. על קידום מינהל תקין במנגנון העירוני, הסיבות 12 שבגללן התהליך כל כך ממושך, ומילה טובה לעובדי העירייה המסורים שעוזרים לנו לעשות ) 29.7.20( סדר

34

Made with FlippingBook Ebook Creator