חיים בחיפה בראשות עינת קליש רותם

תעסוקה, עסקים קטנים וכלכלה חזקה "העיר המשגשגת"

סטארטאפים בעיר התחתית

ש״ח מיליון 400 מקומות עבודה שגייסו עד כה מעל 400 חברות סטארטאפ, עם 70 שנים 3 ״היי סנטר״ הקים תוך

- שבזכותם התפתח מרכז קולנריה מיליון ש״ח 25 העיר התחתית הפכה למרכז עסקים בהשקעה של

היי-טק בחיפה

אינטל בחיפה

מקומות עבודה 1500 תוספת של  מקומות עבודה 6,000 הקמת קמפוס ל-  (*הפרויקט הוקפא לתקופה זמנית עקב המיתון בעולם)

פארק המדע וההיי-טק, מת״מ

רפורמה ברישוי עסקים בקשות לבנייה חדשה בעיר התחתית. 20 הוגשו  תכנית "רובע הנמל" מכפילה את שטח הבנייה בעיר התחתית פי .) מ"ר בניה לעסקים 140,000 תוספת שניים ( קידום פרויקטי בניה לעסקים בעיר התחתית מקומות עבודה 3000 תוספת של כ-  בשני בניינים חדשים בפארק המדע ושלושה בניינים חדשים במת"מ

2019

יום 324 זמן טיפול לקבלת רישיון

2022

יום 58 זמן טיפול לקבלת רישיון

2023

כיום בעלי עסקים רבים מקבלים תשובה תוך יום אחד. הוקם אתר אינטרנט חדש לאגף לרישוי וקידום עסקים, ההתקשרות עם בעלי העסקים עוברת להיות מקוונת.

הקמת המרכז הלאומי של חדשנות  הקמת רובע החדשנות בחיפה  שדה התעופה הבין־לאומי  20 עד 17 להרחבה בנושאים נוספים: עמוד הקמת שני מבני  הגדלת קמפוס מרכז הפיתוח החיפאי של אינטל בישראל  סצנת סטארטאפ מתפתחת בעיר התחתית – מיזם אינבנטק  וכלכלה כחולה (ימית) בחיפה חיזוק העסקים הקטנים והבינוניים  רפורמה מקיפה ברישוי וקידום עסקים  קידום פרויקטי בניה לעסקים בעיר התחתית  משרדים חדשים בפארק המדע וההייטק

5

Made with FlippingBook Ebook Creator