חיים בחיפה בראשות עינת קליש רותם

מדיניות תכנון השכונות, התחדשות עירונית, תכניות לטווח ארוך, תחבורה וחניה "העיר הנוחה"

חיפה העיר הראשונה בארץ בכמות ובאיכות התוכניות להתחדשות עירונית על פי דוח הרשות להתחדשות עירונית במשרד השיכון

חיבור השכונות הכלואות מיליון ש"ח בשלב הראשון. 90 השקענו ) כבביר. 3 ) גבעת זמר; ( 2 ) ורדיה; ( 1 ( בביצוע: ) סביוני דניה (חיבור לרמת אלון); 4 ( בתכנון מתקדם: ) מורדות 8 ) שמבור (לינקולן), ( 7( , ) דניה 6 ) כרמליה, ( 5 ( ) רמת גבעת שמיר (כולל שינוי תכנית רמת 9 גולדה, ( ) רמת ויז'ניץ. 10 בגין), (

שיא של כל הזמנים בהיתרי הבניה בעיר מהתקופה 18% , עלייה של 2022 היתרי בנייה הוענקו בשנת 1,770 שלפני הקורונה. נדרשת עוד עבודה רבה בשדרוג מינהל ההנדסה - הפרויקט המרכזי אותו אוביל בקדנציה הבאה.

תכניות התחדשות עירונית: אלף יחידות דיור שיבנו 81 תכניות ההתחדשות עירונית (פינוי בינוי, תכניות אב ומסמכי מדיניות) עם תוספת של כ־ 40 הוכנו כ שכונות ותיקות (אושרו) בעשורים הבאים. החשובות מביניהן: קריית שפרינצק ורמת שאול  קרית חיים מערבית  שכונות החוף – נווה דוד, שער העליה ועין הים  קריית אליעזר וקריית אליהו  נווה פז, נווה יוסף, תל עמל, חליסה ורמת ויז'ניץ. בהכנה: נווה שאנן  תכניות התחדשות של מרכזי המסחר, העסקים והתרבות (אושרו) מפת דרכים להתחדשות הדר הכרמל  ואדי ניסנאס  מתחם סירקין ושוק תלפיות  רובע הנמל  הגדלת אחוזי בניה  סקרי שימור ברחבי העיר  מדיניות חזיתות עסקים קטנים  38 מדיניות חדשה לתמ"א  מדיניות בנייה (אושרו) למבני ציבור (תיגבור אב"צים)

תחבורה

תחנות אוטובוס  סככות אוטובוס חדשות 100 מעל הותקנו ברחבי העיר שינויים תחבורתיים לנוחות ובטיחות  צומת גאולה והפועל שדרוג צמתים: : סביוני דניה; רחוב שדרוג צמתים מסוכנים אבא חושי; רחוב טשרניחובסקי, דרך הים ועוד. רחובות בעיר; 54 הותקנו ב- פסי האטה: רחובות; בשלבי 15 בהליכי ביצוע ב- רחובות. העתקת מסוף 16 תכנון ב אוטובוסים פיראטי: מעונות גאולה. בקרוב מסופי אוטובוסים נוספים בהדר, ובכביש נחל הגיבורים.

דקות זוז" 20 מיזם "  לחיזוק העסקים הקטנים. העסקים שבסמוך למקומות החנייה מדווחים על עלייה הגדלה בפדיון ובהכנסות. המיזם ימשיך לגדול. 33 עד כה: חבל הדר ועיר תחתית – רחובות; נווה 4 רחובות; מערב חיפה – 5 רחובות; קריות ומפרץ חיפה – 8 שאנן – רחובות. 11 כרמל – רחובות; תכניות אב בתחבורה  תכנית אב לחניה – אושרה ובתהליכי מימוש הסדרת החניה ברחובות העיר (לפי תכנית עבודה) להקמת חניונים (עד הקמת חברת חניה  חניונים – חניון ספיר, חניון 3 כה הוקמו 5 מרכזית המפרץ, קפטן סטיב, ויש עוד כ חניונים מתוכננים);

בשכונות וברחובות חלוקת תווי חניה -  צפופים. בתהליך (תו "חיפאי ותיק" לחניה חינם לשלוש שעות לתושבי העיר בגילאי ) מימוש מלא של התכנית יסתיים 70+ בקדנציה הבאה. תכנית אב לדרגנועים – אושרה.  דרגנועים בין הדר והעיר התחתית - 4 תכניות מוכנות לבנייה. . 2024 ביצוע הדרגנועים הראשונים יתחיל ב־ תכנית אב לאופניים – אושרה ונמצאת  בתהליכי מימוש שבילי אופניים ראשונים נסללו לאורך חופי הים. תכניות לשבילים בשכונות מוכנות לביצוע בקדנציה הבאה. תכנית אב לתחבורה ציבורית – בתחילת  עבודה

תכניות התחדשות  שיא של כל הזמנים בהיתרי הבניה בעיר התכניות התחדשות של שכונות ותיקות 30 עד 25 להרחבה בנושאים נוספים: עמוד תכנית חיבור השכונות הכלואות וירידות  סקרי שימור ברחבי העיר  עדכוני מדיניות בניה  המרכזים העירוניים של חיפה וחיזוקם כמרכזי המסחר, העסקים והתרבות תכניות אב בתחבורה: חניה – אושרה ובתהליכי מימוש: תכנית אב  דקות זוז" 20 מיזם "  תחבורה:  תכנית הגדלת אחוזי בניה למבני ציבור (תיגבור אב"צים)  מהרכס תחנות 100  דרגנועים מוכנים לבנייה.: תכנית אב לאופניים – אושרה ונמצאת בתהליכי מימוש: תכנית אב לתחבורה ציבורית – בתחילת עבודה 4 לדרגנועים – אושרה. שינוי מדיניות חניה ואכיפת מדרכות פנויות להולכי רגל - בתחילתו של תהליך ארוך  שינויים תחבורתיים לנוחות ובטיחות  אוטובוס חדשות וקירוי לתחנות ללא מבנה חניה חינם לגמלאים  טווח. נוסחה מדיניות חניה ואכיפה חדשה שאושר במועצת העיר, והסברה לציבור.

7

Made with FlippingBook Ebook Creator