חיים בחיפה בראשות עינת קליש רותם

תשתיות ותחזוקה, מבני ציבור, חינוך, שירותים וביטחון "העיר האנושית"

כל מה שקשור לחיי היום יום שלנו בעיר ולשירותים שאנחנו אמורים לקבל מהעירייה עבור הארנונה. לכולנו ברור שעבודה רבה עוד לפנינו, שזו רק ההתחלה עד שהעירייה תתחיל לתת שירות רציני ומיטבי. בשביל זה צריך לעשות שינוי עמוק מאד בתרבות הארגונית של העירייה, תהליך שנמצא בתחילת דרכו.

כניסה לתהליך שינוי עיוותי הארנונה: עצירת העליה האוטומטית פעמיים, והורדת הארנונה לעסקים בניגוד לסברה השכיחה, הארנונה נקבעת רק על ידי משרד הפנים ולא על ידי העירייה. כל דרישה לשינוי בארנונה מתאשר רק על ידי שר הפנים. לראשונה בחיפה, הובלתי שינוי רתמתי את 2020 מערכתי בארנונה. בשנת משרד הפנים להבין כי נדרש שינוי עמוק בחישוב הארנונה בחיפה, והוחלט על יציאה למהלך תיקון עיוותי הארנונה שיתפרס על פני כמה שנים.

ההטבות לעסקים בעיר ובהדר, אולם לא . 2 , 1 התקבל אישור ממשרד הפנים. כל השינויים הללו שמתבצעים משנה לשנה הם קטנים ואיטיים. משרד הפנים מסכים לשינויים רק כאשר מוצגת לו תכנית עבודה רב-שנתית מסודרת, המבטיחה את חוסנה של העיר לאורך שנים, כפי שאני הכנתי . במציאות כזו, ההשפעה 2020 כבר בשנת על הכיס תורגש רק בטווח הארוך, במידה והמאמץ שנעשה מול משרד הפנים לתקן את עיוותי הארנונה ימשיך לאורך שנים. את 2021 רשויות ביקשו לבטל ב- 13 . ווינט: 1 ) 20.08.20( התייקרות הארנונה, ביניהן חיפה . ניוז חיפה קריות: בחיפה החליטו שלא להעלות את 2 ) 30.06.21( 2022 הארנונה לשנת

עצרתי את ההעלאה 2021 ו- 2019 בשנים האוטומטית הגורפת של הארנונה למגורים ביקשתי להוריד את 2020 ולעסקים. בשנת הארנונה לעסקים בעיר התחתית ובהדר, 2021 אך משרד הפנים לא אישר. בשנת שוב ביקשתי להוריד, והפעם משרד הפנים כן אישר לעצור את העליה האוטומטית של הארנונה בכל העיר (מגורים ועסקים). בנוסף, אושרו הקלות בארנונה לעסקים קטנים בקומת הרחוב (חנויות) בכל מרחב העיר התחתית והדר. כמו כן אישרתי את הורדת הארנונה לתעשיות עתירות ידע (היי-טק), למגורים ולאמנים בעיר התחתית. ביקשתי לעצור את העלייה 2022 בשנת האוטומטית של הארנונה ולהרחיב את

9

Made with FlippingBook Ebook Creator