תיירות קיבוץ הרדוף

דפנה בר יוסף בדרך הביתה

מפגש רב-תרבותי יהודי ערבי, כדי להרגיש יותר בבית בארץ הזאת במפגש להכרות מלב אל לב, מתוך זהות אישית מקומית של כאן ועכשיו, איך אפשר לכוון את הרצון האישי לפתיחת נתיב של שותפות? מיועד לקבוצה רב תרבותית: צוות עבודה, קבוצת איש (ניתן לתאם 20 לימודים / ספורט וכדו'. עד סדרת מפגשים בהנחיה-בזוג בעברית ובערבית) שעות 1.5-3 משך:

דפנה בר יוסף 052-3517946 dafnabar1@gmail.com Facebook

Made with FlippingBook flipbook maker