תיירות קיבוץ הרדוף

דפנה בר יוסף בדרך הביתה

סיור חוויתי בהרדוף ושיחה בשאלות יחסי גומלין בין אדם וסביבה. איך סביבה מעוצבת משפיעה על החיוניותשלנו? ואיך והאם אנו יכולים להיטיב עם הסביבה תוך כדי תהליכי עיצוב ובנייה? נתייחס למרחב המיוחד בהרדוף ולשאלות אלו דרך הפריזמה של "תהליכים תומכי חיים", בגישה

שפותחה מתוך האנתרופוסופיה איש 20 שעות , עד 2-3 : משך

סדנה "בין מרחב המגורים לבית הפנימי" - "להרגיש בבית" בבית שלי, להרגיש בן-בית בעולם חיי שגרה ובית מזמנים אתגרים ושחיקה. בסדנה נשאל יחד איך אפשר לגלות בהם קרקע מזינה של השראה, דרך מעשית של התפתחות ואומנות חיים; איך ליצור תנועת חיים ביני לבין הבית, ויחסי פתיחות ומעורבות ביני לבין העולם. בסדנה תהליכים תומכי 7 נתייחס למרחב הביתי דרך חיים, בגישה שפותחה מתוך אנתרופוסופיה. איש. 20 שעות. עד 3-4 : משך

דפנה בר יוסף 052-3517946 dafnabar1@gmail.com Facebook

Made with FlippingBook flipbook maker