מכון חרוב - דו"ח שנתי 2018

הכשרות לסטודנטים לרפואה וסיעוד

תוכניות הכשרה לסטודנטים לרפואה שנה ב' ג' וד' 2018 - יוני 2017 אוקטובר

הפקולטה לרפואה, הדסה עין כרם שותפים: להכיר את התחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה ולהבין את תפקיד הרופא והצוות הרפואי. מטרה: סטודנטים לרפואה. קהל יעד:

15 מס' מפגשים:

סטודנטים לרפואה שנה ד' 120- סטודנטים לרפואה שנה ב' וג' ו 44 מס' משתתפים:

׀ תחום מקצועות הבריאות תכניות לימוד והשתלמויות

הדסה עין כרם, ירושלים מיקום:

ש"ח 9,000 תקציב:

הכשרה לסטודנטים לסיעוד 2018 ינואר - מרץ, מאי

בתי הספר לסיעוד בוולפסון, שיבא ובני ציון שותפים: לספק ידע וכלים לאיתור ילדים נפגעי התעללות והזנחה ולטיפול בהם, מתוך הבנה של ההשלכות מטרה: לטווח קצר וארוך. סטודנטים לסיעוד בבתי הספר לסיעוד בבתי החולים וולפסון, שיבא ובני ציון. קהל יעד:

5 מס' מפגשים:

330 מס' משתתפים:

בתי הספר לסיעוד מיקום:

ש"ח 10,000 תקציב:

2018 דו"ח שנתי I 44

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online