מכון חרוב - דו"ח שנתי 2018

יום עיון - קריאת קיוון: טכנולוגיות חכמות לשימוש אנשים עם מוגבלות - פריצת 2018 באוקטובר 23 - דרך לעצמאות מול סיכונים אפשריים מכון טראמפ, בית איזי שפירא שותפים: המרחב האינטרנטי הוא הזדמנות אך גם אתגר סיכוני לילדים ולמבוגרים עם הנמכה רקע ומטרה: קוגניטיבית. מטרת יום העיון – להציג אתגר זה ולהקנות כלים להתמודדות עם האתגר ולמיגור הסיכון. אנשי מקצוע בתחום הצמי"ד. קהל יעד:

כנסים וימי עיון

80 מס' משתתפים:

בית איזי שפירא מיקום:

ש"ח 10,000 תקציב:

יום עיון – קריאת קיוון: טכנולוגיות חכמות לשימוש אנשים עם מוגבלות – פריצת דרך לעצמאות מול 2018 באוקטובר 23 , סיכונים אפשריים

כנס חרוב-ספיר השני: התמודדות עם התעללות וטראומה בינקות ובגיל הרך מנקודת 2018 בדצמבר 3 - מבטו של ילד מכללת ספיר שותפים: להעלות את נושא ההתמודדות עם התעללות וטראומה בינקות ובגיל הרך מנקודת מבטו של ילד, מטרה: בהשתתפות מרצה אורחת מחו"ל. פתוח לקהל הרחב ולאנשי מקצוע העוסקים בתחום. קהל יעד:

200 מס' משתתפים:

שדרות מיקום:

ש"ח 20,000 תקציב:

I 2018 דו"ח שנתי 63

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online