מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

מה עשינו השנה?

800 מפגשים מקוונים ומפגשים פרונטליים

28,000 משתתפים בכל הפעילויות

+16,000 2020- משתתפים ב

מי השתתף בהכשרות שלנו?

מקצועות הבריאות

מטפלים

מתנדבים בקהילה

עובדים סוציאליים

סטודנטים

בני נוער

28,000 משתתפים בהכשרות

אנשי דת

צוותי חינוך

צוותי מסגרות חוץ-ביתיות

אנשי חוק ומשפט

רופאים ואחיות

| 2020 דו"ח שנתי 11

Made with FlippingBook Digital Publishing Software