מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

תקציב

קרן צ‘רלס ולין שוסטרמן היא המייסדת של מכון חרוב וגורם המימון העיקרי שלו. בשנים האחרונות ניכרת מגמה ברורה של עלייה בהיקף הפעילות של מכון חרוב, ומכאן נגזר גם הגידול בתקציבו.

5

4

3.215

3.15

3

2.25

1.5 1.5

2020

2019

2015

2011

השתתפות קרן שוסטרמן במליוני דולרים תקציב שנתי במליוני דולרים

התקציב כולל את חרוב -ארה"ב 2019- התקציב לא כלל את חרוב ארה"ב. החל מ 2019 * עד לשנת

| 2020 דו"ח שנתי 14

Made with FlippingBook Digital Publishing Software