מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

הכשרות לטיפול בילדים שנפגעו מינית ולמניעת פגיעה . הכשרות למטפלים ולמטפלות בחברה הכללית 1

טיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית לאנשי מקצוע בצפון הארץ 2020 ינואר – יוני

הכשרת מטפלות לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית מטרה: מטפלים ומטפלות מאזור הצפון קהל יעד:

19 מס' מפגשים:

תחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות

20 מס' משתתפים:

מרכז משאבים קריית שמונה מיקום:

ש"ח 130,000 תקציב:

מוגנות במרחב הטיפולי ופגיעות מיניות: "רטורנו" 2020 יוני – יולי

רטורנו, המרכז לגמילה מהתמכרויות והעצמה שותפים: הכרת עולם הפגיעות המיניות, פוגענות ומוגנות. המשגת מוגנות ופוגענות, חשיפה לעקרונות שיח מעולם מטרה: הטראומה, בניית שפה משותפת, גבולות ומרחב מוגן. צוות ההדרכה, עובדים סוציאליים וצוות החינוך ברטורנו קהל יעד:

3 מס' מפגשים:

50 מס' משתתפים:

מרכז רטורנו מיקום:

ש"ח 10,000 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 17

Made with FlippingBook Digital Publishing Software